&Nu Status


Mail log för 1 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2592590-0.9710.000100.000.00
obfuscate43430-4.6230.000100.000.00
obfuscate36360-2.1920.000100.000.00
obfuscate30300-1.7470.000100.000.00
obfuscate25241-5.9468.10096.004.00
obfuscate22220-1.8270.000100.000.00
obfuscate21210-1.9900.000100.000.00
obfuscate17170-1.5470.000100.000.00
obfuscate16160-34.8060.000100.000.00
obfuscate14140-1.1640.000100.000.00
obfuscate11110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2592590-0.9710.000100.000.00
obfuscate43430-4.6230.000100.000.00
obfuscate36360-2.1920.000100.000.00
obfuscate30300-1.7470.000100.000.00
obfuscate25241-5.9468.10096.004.00
obfuscate22220-1.8270.000100.000.00
obfuscate21210-1.9900.000100.000.00
obfuscate17170-1.5470.000100.000.00
obfuscate16160-34.8060.000100.000.00
obfuscate14140-1.1640.000100.000.00
obfuscate11110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-1.7678.10085.7114.29
obfuscate541-0.0757.50080.0020.00
obfuscate25241-5.9468.10096.004.00
obfuscate211-1.6008.70050.0050.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate30300-1.7470.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate11110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-107.6000.000100.000.00
obfuscate110-100.0000.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-54.7500.000100.000.00
obfuscate16160-34.8060.000100.000.00
obfuscate550-21.0200.000100.000.00
obfuscate660-19.0330.000100.000.00
obfuscate880-16.1750.000100.000.00
obfuscate110-8.3000.000100.000.00
obfuscate25241-5.9468.10096.004.00
obfuscate43430-4.6230.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.6008.70050.0050.00
obfuscate761-1.7678.10085.7114.29
obfuscate25241-5.9468.10096.004.00
obfuscate541-0.0757.50080.0020.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate30300-1.7470.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate11110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate30300-1.7470.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate11110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate220-54.7500.000100.000.00
obfuscate110-107.6000.000100.000.00
obfuscate330-0.6000.000100.000.00
obfuscate16160-34.8060.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.6008.70050.0050.00
obfuscate541-0.0757.50080.0020.00
obfuscate761-1.7678.10085.7114.29
obfuscate25241-5.9468.10096.004.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate30300-1.7470.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate11110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.7 var:
Sun Jan 1 00:53:33 2023; Spam; 8.7; obfuscate; katjafferson232@gmail.com; JUNK RBC ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Jan 1 03:15:01 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBBZ25ldGEgRW1pbHNz; ...

4 st Spam och 596 st Ham ger totalt 600 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 2 11:37:00 EST 2023