&Nu Status


Mail log för Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6816678036-0.39916.13999.470.53
obfuscate1708165850-3.61710.84097.072.93
obfuscate139113883-2.41311.66799.780.22
obfuscate79077020-3.1179.10097.472.53
obfuscate79077614-1.92410.57198.231.77
obfuscate7537521-16.90716.00099.870.13
obfuscate6926911-4.161104.00099.860.14
obfuscate6676634-1.7399.00099.400.60
obfuscate6056005-1.7938.60099.170.83
obfuscate5925839-2.32811.66798.481.52
obfuscate5595581-1.80115.00099.820.18

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6816678036-0.39916.13999.470.53
obfuscate1708165850-3.61710.84097.072.93
obfuscate139113883-2.41311.66799.780.22
obfuscate79077614-1.92410.57198.231.77
obfuscate79077020-3.1179.10097.472.53
obfuscate7537521-16.90716.00099.870.13
obfuscate6926911-4.161104.00099.860.14
obfuscate6676634-1.7399.00099.400.60
obfuscate6056005-1.7938.60099.170.83
obfuscate5925839-2.32811.66798.481.52
obfuscate5595581-1.80115.00099.820.18

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1708165850-3.61710.84097.072.93
obfuscate6816678036-0.39916.13999.470.53
obfuscate79077020-3.1179.10097.472.53
obfuscate503515-0.25713.93370.0030.00
obfuscate79077614-1.92410.57198.231.77
obfuscate5925839-2.32811.66798.481.52
obfuscate55469-6.6969.00083.6416.36
obfuscate4114038-4.50411.37598.051.95
obfuscate2702637-6.47914.14397.412.59
obfuscate1821766-5.81220.50096.703.30
obfuscate2792745-1.2997.00098.211.79

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2222220-99.7930.000100.000.00
obfuscate61601-30.0338.00098.361.64
obfuscate58580-25.2240.000100.000.00
obfuscate110-17.0000.000100.000.00
obfuscate7537521-16.90716.00099.870.13
obfuscate3943922-12.2968.00099.490.51
obfuscate220-11.0000.000100.000.00
obfuscate49481-9.56215.00097.962.04
obfuscate55469-6.6969.00083.6416.36
obfuscate2702637-6.47914.14397.412.59
obfuscate110-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6926911-4.161104.00099.860.14
obfuscate4221.00058.00050.0050.00
obfuscate11101-1.10038.00090.919.09
obfuscate1091-3.44433.00090.0010.00
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate1221211-1.24031.00099.180.82
obfuscate2502491-0.78324.00099.600.40
obfuscate20182-0.72222.50090.0010.00
obfuscate1821766-5.81220.50096.703.30
obfuscate1991972-1.39119.00098.991.01
obfuscate6816678036-0.39916.13999.470.53

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate33330-2.8790.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate4221.00058.00050.0050.00
obfuscate321-1.00014.00066.6733.33
obfuscate3213.00013.00066.6733.33
obfuscate503515-0.25713.93370.0030.00
obfuscate431-0.33312.00075.0025.00
obfuscate55469-6.6969.00083.6416.36
obfuscate17152-0.93311.00088.2411.76
obfuscate20182-0.72222.50090.0010.00
obfuscate1091-3.44433.00090.0010.00
obfuscate11101-1.10038.00090.919.09

Mest Spam med ratio 108.5 var:
Mon Jan 30 13:16:51 2023; Spam; 108.5; obfuscate; Aleksandr ; JUNK utf-8B0JRgNC10LTQu9C0LbQtdC90LjQtQ;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Jan 1 03:15:01 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBBZ25ldGEgRW1pbHNz;

236 st Spam och 20190 st Ham ger totalt 20426 st Mail (01% spam) till 90 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.3771


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Feb 2 11:42:00 EST 2023