&Nu Status


Mail log för 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79353782561097-3.09914.81298.621.38
obfuscate166591657188-2.3828.33099.470.53
obfuscate1403413394640-3.59910.47895.444.56
obfuscate98779145732-2.6778.51892.597.41
obfuscate89718783188-2.05618.44197.902.10
obfuscate8353828964-10.3888.04799.230.77
obfuscate6799676435-1.6508.71499.490.51
obfuscate65106358152-2.42310.15897.672.33
obfuscate6182614636-1.7028.63999.420.58
obfuscate59335807126-4.2309.79497.882.12
obfuscate5572555319-1.97020.52699.660.34

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79353782561097-3.09914.81298.621.38
obfuscate166591657188-2.3828.33099.470.53
obfuscate1403413394640-3.59910.47895.444.56
obfuscate98779145732-2.6778.51892.597.41
obfuscate89718783188-2.05618.44197.902.10
obfuscate8353828964-10.3888.04799.230.77
obfuscate6799676435-1.6508.71499.490.51
obfuscate65106358152-2.42310.15897.672.33
obfuscate6182614636-1.7028.63999.420.58
obfuscate59335807126-4.2309.79497.882.12
obfuscate5572555319-1.97020.52699.660.34

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79353782561097-3.09914.81298.621.38
obfuscate98779145732-2.6778.51892.597.41
obfuscate1403413394640-3.59910.47895.444.56
obfuscate89718783188-2.05618.44197.902.10
obfuscate5153521630.87513.75568.3531.65
obfuscate65106358152-2.42310.15897.672.33
obfuscate17811643138-6.09613.63892.257.75
obfuscate13791249130-2.4398.56990.579.43
obfuscate59335807126-4.2309.79497.882.12
obfuscate29842881103-1.4636.35096.553.45
obfuscate3370327694-8.88010.27797.212.79

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-106.0000.000100.000.00
obfuscate239023900-99.6720.000100.000.00
obfuscate8548531-24.5068.00099.880.12
obfuscate5965951-24.2729.00099.830.17
obfuscate312-17.00024.00033.3366.67
obfuscate4729470227-14.6429.92699.430.57
obfuscate1394-14.0007.00069.2330.77
obfuscate220-11.0000.000100.000.00
obfuscate98935-10.78518.80094.905.10
obfuscate21210-10.7620.000100.000.00
obfuscate8353828964-10.3888.04799.230.77

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate312-17.00024.00033.3366.67
obfuscate834934-0.79622.82459.0440.96
obfuscate40638620-10.08821.30095.074.93
obfuscate5572555319-1.97020.52699.660.34
obfuscate98935-10.78518.80094.905.10
obfuscate89718783188-2.05618.44197.902.10
obfuscate2020.00018.0000.00100.00
obfuscate173143.00016.28617.6582.35
obfuscate3412221.75015.59135.2964.71
obfuscate2028197355-5.77315.54597.292.71

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28280-0.4290.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.8570.000100.000.00
obfuscate660-2.0000.000100.000.00
obfuscate1921920-4.0780.000100.000.00
obfuscate62620-6.1940.000100.000.00
obfuscate21210-1.8570.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate11110-1.1820.000100.000.00
obfuscate990-1.8890.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00018.0000.00100.00
obfuscate2020.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate173143.00016.28617.6582.35
obfuscate7625511.96012.92232.8967.11
obfuscate312-17.00024.00033.3366.67
obfuscate3412221.75015.59135.2964.71
obfuscate9736611.86114.62337.1162.89
obfuscate8033471.24213.61741.2558.75
obfuscate281315-1.07713.86746.4353.57

Mest Spam med ratio 112.1 var:
Fri Apr 28 17:30:26 2023; Spam; 112.1; obfuscate; ada13076952536 ; JUNK UTF-8QReC2A0_shipping_agnet_to_Southeast_ UTF-8QAsia__Euro...
Mest Ham med ratio -109.9 var:
Sat Sep 30 01:36:21 2023; Mail; -109.9; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBIZW5yaWsgR3VzdGFm;

4686 st Spam och 229711 st Ham ger totalt 234397 st Mail (01% spam) till 134 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.9667


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 2 11:42:00 EST 2024