&Nu Status


Mail log för Oktober - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5806573868-3.93514.29498.831.17
obfuscate1585157411-2.5418.72799.310.69
obfuscate1512148527-2.9749.00098.211.79
obfuscate82580421-2.12616.57197.452.55
obfuscate81578926-3.13419.03896.813.19
obfuscate7137112-7.0318.00099.720.28
obfuscate7137121-1.5488.00099.860.14
obfuscate69267022-2.74011.04596.823.18
obfuscate6726711-1.7787.00099.850.15
obfuscate5815774-1.8608.00099.310.69
obfuscate4934894-15.4938.25099.190.81

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5806573868-3.93514.29498.831.17
obfuscate1585157411-2.5418.72799.310.69
obfuscate1512148527-2.9749.00098.211.79
obfuscate82580421-2.12616.57197.452.55
obfuscate81578926-3.13419.03896.813.19
obfuscate7137121-1.5488.00099.860.14
obfuscate7137112-7.0318.00099.720.28
obfuscate6726711-1.7787.00099.850.15
obfuscate69267022-2.74011.04596.823.18
obfuscate5815774-1.8608.00099.310.69
obfuscate4934894-15.4938.25099.190.81

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5806573868-3.93514.29498.831.17
obfuscate1512148527-2.9749.00098.211.79
obfuscate81578926-3.13419.03896.813.19
obfuscate69267022-2.74011.04596.823.18
obfuscate82580421-2.12616.57197.452.55
obfuscate1585157411-2.5418.72799.310.69
obfuscate1721648-3.95114.00095.354.65
obfuscate8080.00011.8750.00100.00
obfuscate4314238-4.20316.75098.141.86
obfuscate48408-0.35010.00083.3316.67
obfuscate2482417-1.8348.42997.182.82

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1971970-98.4260.000100.000.00
obfuscate77770-33.8180.000100.000.00
obfuscate68671-26.91017.00098.531.47
obfuscate3143131-15.5059.00099.680.32
obfuscate4934894-15.4938.25099.190.81
obfuscate38380-13.3420.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate7137112-7.0318.00099.720.28
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate990-6.2220.000100.000.00
obfuscate11110-5.6360.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-4.50041.00080.0020.00
obfuscate1010.00030.0000.00100.00
obfuscate1661651-1.19421.00099.400.60
obfuscate21201-1.05020.00095.244.76
obfuscate81578926-3.13419.03896.813.19
obfuscate68671-26.91017.00098.531.47
obfuscate4314238-4.20316.75098.141.86
obfuscate82580421-2.12616.57197.452.55
obfuscate2342304-1.92615.50098.291.71
obfuscate2992972-2.01014.50099.330.67
obfuscate14104-1.10014.50071.4328.57

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-0.7500.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate14140-1.6430.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.3330.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate16160-3.1880.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00030.0000.00100.00
obfuscate8080.00011.8750.00100.00
obfuscate3030.0008.3330.00100.00
obfuscate3030.00014.0000.00100.00
obfuscate5050.00014.0000.00100.00
obfuscate4040.0007.5000.00100.00
obfuscate7432.50013.66757.1442.86
obfuscate642-0.75011.00066.6733.33
obfuscate14104-1.10014.50071.4328.57
obfuscate541-4.50041.00080.0020.00
obfuscate48408-0.35010.00083.3316.67

Mest Spam med ratio 41.1 var:
Thu Oct 27 14:11:46 2022; Spam; 41.1; obfuscate; satsa.stort@och.nu ; JUNK Buy Viagra Online;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Oct 1 10:28:26 2022; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRmFjZWJvb2stb21uw6RtbmluZ2Fy ; UTF-8Bw5ZtZXItY2FuIFNlbiBoYQ;

286 st Spam och 19641 st Ham ger totalt 19927 st Mail (01% spam) till 93 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.0490


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Nov 2 11:42:00 EDT 2022