&Nu Status


Mail log för 21 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2332303-31.00811.06798.711.29
obfuscate53521-4.9778.90098.111.89
obfuscate49490-3.4670.000100.000.00
obfuscate28280-1.5680.000100.000.00
obfuscate26260-2.3310.000100.000.00
obfuscate24240-1.8370.000100.000.00
obfuscate23230-2.6040.000100.000.00
obfuscate23230-2.4870.000100.000.00
obfuscate19190-2.2000.000100.000.00
obfuscate18180-99.9000.000100.000.00
obfuscate17170-33.2060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2332303-31.00811.06798.711.29
obfuscate53521-4.9778.90098.111.89
obfuscate49490-3.4670.000100.000.00
obfuscate28280-1.5680.000100.000.00
obfuscate26260-2.3310.000100.000.00
obfuscate24240-1.8370.000100.000.00
obfuscate23230-2.6040.000100.000.00
obfuscate23230-2.4870.000100.000.00
obfuscate19190-2.2000.000100.000.00
obfuscate18180-99.9000.000100.000.00
obfuscate17170-33.2060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2332303-31.00811.06798.711.29
obfuscate321-1.60012.40066.6733.33
obfuscate1091-1.5007.30090.0010.00
obfuscate1010.00011.4000.00100.00
obfuscate2110.8009.20050.0050.00
obfuscate53521-4.9778.90098.111.89
obfuscate2110.60010.30050.0050.00
obfuscate2110.60011.70050.0050.00
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.6800.000100.000.00
obfuscate880-1.6870.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-55.3000.000100.000.00
obfuscate990-37.9000.000100.000.00
obfuscate17170-33.2060.000100.000.00
obfuscate2332303-31.00811.06798.711.29
obfuscate110-9.8000.000100.000.00
obfuscate16160-8.2940.000100.000.00
obfuscate660-6.9670.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate53521-4.9778.90098.111.89
obfuscate220-4.5500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.60012.40066.6733.33
obfuscate2110.60011.70050.0050.00
obfuscate1010.00011.4000.00100.00
obfuscate2332303-31.00811.06798.711.29
obfuscate2110.60010.30050.0050.00
obfuscate2110.8009.20050.0050.00
obfuscate53521-4.9778.90098.111.89
obfuscate1091-1.5007.30090.0010.00
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.6800.000100.000.00
obfuscate880-1.6870.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.6800.000100.000.00
obfuscate880-1.6870.000100.000.00
obfuscate26260-2.3310.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate28280-1.5680.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate770-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate220-4.5500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.4000.00100.00
obfuscate2110.8009.20050.0050.00
obfuscate2110.60010.30050.0050.00
obfuscate2110.60011.70050.0050.00
obfuscate321-1.60012.40066.6733.33
obfuscate1091-1.5007.30090.0010.00
obfuscate53521-4.9778.90098.111.89
obfuscate2332303-31.00811.06798.711.29
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.6800.000100.000.00
obfuscate880-1.6870.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.2 var:
Wed Sep 21 14:39:15 2022; Spam; 17.2; obfuscate; Stafford F. Haney ; JUNK URGENT RESPONSE..US10.5 MILLION RELEASE UPDATE; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Sep 21 00:20:08 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BUnVuYWNhZGVteSAtIEzDtg; ...

10 st Spam och 716 st Ham ger totalt 726 st Mail (01% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.4400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 22 11:37:00 EDT 2022