&Nu Status


Mail log för 20 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3083062-16.7808.25099.350.65
obfuscate58580-2.4120.000100.000.00
obfuscate42420-5.1430.000100.000.00
obfuscate31310-1.6160.000100.000.00
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6770.000100.000.00
obfuscate26260-2.5230.000100.000.00
obfuscate26260-1.5690.000100.000.00
obfuscate25250-2.3440.000100.000.00
obfuscate23230-2.2220.000100.000.00
obfuscate20200-2.6350.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3083062-16.7808.25099.350.65
obfuscate58580-2.4120.000100.000.00
obfuscate42420-5.1430.000100.000.00
obfuscate31310-1.6160.000100.000.00
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6770.000100.000.00
obfuscate26260-2.5230.000100.000.00
obfuscate26260-1.5690.000100.000.00
obfuscate25250-2.3440.000100.000.00
obfuscate23230-2.2220.000100.000.00
obfuscate20200-2.6350.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3083062-16.7808.25099.350.65
obfuscate1010.00012.9000.00100.00
obfuscate431-0.5679.10075.0025.00
obfuscate20191-18.5898.10095.005.00
obfuscate20200-2.6350.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6770.000100.000.00
obfuscate42420-5.1430.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-107.7500.000100.000.00
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate20191-18.5898.10095.005.00
obfuscate3083062-16.7808.25099.350.65
obfuscate18180-13.8000.000100.000.00
obfuscate14140-9.9500.000100.000.00
obfuscate26260-5.6770.000100.000.00
obfuscate220-5.6500.000100.000.00
obfuscate42420-5.1430.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate220-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.9000.00100.00
obfuscate431-0.5679.10075.0025.00
obfuscate3083062-16.7808.25099.350.65
obfuscate20191-18.5898.10095.005.00
obfuscate20200-2.6350.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6770.000100.000.00
obfuscate42420-5.1430.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20200-2.6350.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6770.000100.000.00
obfuscate42420-5.1430.000100.000.00
obfuscate18180-2.0720.000100.000.00
obfuscate18180-13.8000.000100.000.00
obfuscate220-107.7500.000100.000.00
obfuscate23230-2.2220.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.9000.00100.00
obfuscate431-0.5679.10075.0025.00
obfuscate20191-18.5898.10095.005.00
obfuscate3083062-16.7808.25099.350.65
obfuscate20200-2.6350.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6770.000100.000.00
obfuscate42420-5.1430.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.9 var:
Tue Sep 20 04:55:01 2022; Spam; 12.9; obfuscate; Daina ; JUNK ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Sep 20 00:33:30 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBG; ...

5 st Spam och 835 st Ham ger totalt 840 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.3200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 21 11:37:00 EDT 2022