&Nu Status


Mail log för 19 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3293263-12.20410.66799.090.91
obfuscate49481-5.08810.00097.962.04
obfuscate47470-4.0490.000100.000.00
obfuscate29290-5.2450.000100.000.00
obfuscate26260-2.2380.000100.000.00
obfuscate24240-99.9000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5700.000100.000.00
obfuscate22220-2.2450.000100.000.00
obfuscate20200-6.8550.000100.000.00
obfuscate19190-2.6420.000100.000.00
obfuscate17161-8.7698.10094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3293263-12.20410.66799.090.91
obfuscate49481-5.08810.00097.962.04
obfuscate47470-4.0490.000100.000.00
obfuscate29290-5.2450.000100.000.00
obfuscate26260-2.2380.000100.000.00
obfuscate24240-99.9000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5700.000100.000.00
obfuscate22220-2.2450.000100.000.00
obfuscate20200-6.8550.000100.000.00
obfuscate19190-2.6420.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3293263-12.20410.66799.090.91
obfuscate211-1.20013.00050.0050.00
obfuscate17161-8.7698.10094.125.88
obfuscate49481-5.08810.00097.962.04
obfuscate19190-2.6420.000100.000.00
obfuscate20200-6.8550.000100.000.00
obfuscate440-6.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate13130-1.0380.000100.000.00
obfuscate440-3.4250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-99.9000.000100.000.00
obfuscate12120-29.0250.000100.000.00
obfuscate3293263-12.20410.66799.090.91
obfuscate14140-9.9140.000100.000.00
obfuscate14140-9.0140.000100.000.00
obfuscate17161-8.7698.10094.125.88
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate20200-6.8550.000100.000.00
obfuscate220-6.2000.000100.000.00
obfuscate440-6.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.20013.00050.0050.00
obfuscate3293263-12.20410.66799.090.91
obfuscate49481-5.08810.00097.962.04
obfuscate17161-8.7698.10094.125.88
obfuscate19190-2.6420.000100.000.00
obfuscate20200-6.8550.000100.000.00
obfuscate440-6.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate13130-1.0380.000100.000.00
obfuscate440-3.4250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19190-2.6420.000100.000.00
obfuscate20200-6.8550.000100.000.00
obfuscate440-6.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate13130-1.0380.000100.000.00
obfuscate440-3.4250.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00
obfuscate47470-4.0490.000100.000.00
obfuscate550-1.2400.000100.000.00
obfuscate23230-2.5700.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.20013.00050.0050.00
obfuscate17161-8.7698.10094.125.88
obfuscate49481-5.08810.00097.962.04
obfuscate3293263-12.20410.66799.090.91
obfuscate19190-2.6420.000100.000.00
obfuscate20200-6.8550.000100.000.00
obfuscate440-6.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate13130-1.0380.000100.000.00
obfuscate440-3.4250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.6 var:
Mon Sep 19 01:02:14 2022; Spam; 15.6; obfuscate; DIY Solar Panels ; JUNK UTF-8B8JagFRoaXMgaXMgdGhlIOKAnFNwYWNlIFjigJ0gb2Yg8JSpSBTb2xhciBQYW...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Sep 19 00:40:10 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JUlyBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

6 st Spam och 805 st Ham ger totalt 811 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 20 11:37:00 EDT 2022