&Nu Status


Mail log för 18 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2582580-26.2950.000100.000.00
obfuscate51510-2.7330.000100.000.00
obfuscate38371-3.2708.10097.372.63
obfuscate34340-2.3210.000100.000.00
obfuscate34340-1.8320.000100.000.00
obfuscate26260-2.1190.000100.000.00
obfuscate23230-1.9740.000100.000.00
obfuscate22220-1.7950.000100.000.00
obfuscate17170-2.3760.000100.000.00
obfuscate17170-40.6350.000100.000.00
obfuscate15150-8.4270.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2582580-26.2950.000100.000.00
obfuscate51510-2.7330.000100.000.00
obfuscate38371-3.2708.10097.372.63
obfuscate34340-2.3210.000100.000.00
obfuscate34340-1.8320.000100.000.00
obfuscate26260-2.1190.000100.000.00
obfuscate23230-1.9740.000100.000.00
obfuscate22220-1.7950.000100.000.00
obfuscate17170-2.3760.000100.000.00
obfuscate17170-40.6350.000100.000.00
obfuscate15150-8.4270.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate651-2.0206.70083.3316.67
obfuscate13121-1.61713.00092.317.69
obfuscate981-2.4628.10088.8911.11
obfuscate38371-3.2708.10097.372.63
obfuscate12120-2.3330.000100.000.00
obfuscate23230-1.9740.000100.000.00
obfuscate12120-1.5750.000100.000.00
obfuscate34340-2.3210.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-8.4270.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-99.8000.000100.000.00
obfuscate17170-40.6350.000100.000.00
obfuscate440-28.6750.000100.000.00
obfuscate2582580-26.2950.000100.000.00
obfuscate110-12.2000.000100.000.00
obfuscate13130-10.3310.000100.000.00
obfuscate220-9.3500.000100.000.00
obfuscate15150-8.4270.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate38371-3.2708.10097.372.63

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-1.61713.00092.317.69
obfuscate981-2.4628.10088.8911.11
obfuscate38371-3.2708.10097.372.63
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate651-2.0206.70083.3316.67
obfuscate12120-2.3330.000100.000.00
obfuscate23230-1.9740.000100.000.00
obfuscate12120-1.5750.000100.000.00
obfuscate34340-2.3210.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-8.4270.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-2.3330.000100.000.00
obfuscate23230-1.9740.000100.000.00
obfuscate12120-1.5750.000100.000.00
obfuscate34340-2.3210.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-8.4270.000100.000.00
obfuscate770-2.7860.000100.000.00
obfuscate17170-2.3760.000100.000.00
obfuscate330-3.2670.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate651-2.0206.70083.3316.67
obfuscate981-2.4628.10088.8911.11
obfuscate13121-1.61713.00092.317.69
obfuscate38371-3.2708.10097.372.63
obfuscate12120-2.3330.000100.000.00
obfuscate23230-1.9740.000100.000.00
obfuscate12120-1.5750.000100.000.00
obfuscate34340-2.3210.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-8.4270.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13 var:
Sun Sep 18 18:50:06 2022; Spam; 13; obfuscate; 1oIBO7N7 ; JUNK looking for agentdistributorwhole seller in every country. GBKBqF6iqKnOq...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Sep 18 00:44:58 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBBbm5hIEpvc2Vmc3Nv; ...

5 st Spam och 684 st Ham ger totalt 689 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 19 11:37:00 EDT 2022