&Nu Status


Mail log för 17 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2612592-21.91210.80099.230.77
obfuscate32320-1.1310.000100.000.00
obfuscate32320-1.1060.000100.000.00
obfuscate30300-6.3130.000100.000.00
obfuscate26260-2.7540.000100.000.00
obfuscate23230-2.5480.000100.000.00
obfuscate17170-2.1000.000100.000.00
obfuscate16160-99.8130.000100.000.00
obfuscate15150-3.5330.000100.000.00
obfuscate14140-2.3930.000100.000.00
obfuscate13130-3.6850.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2612592-21.91210.80099.230.77
obfuscate32320-1.1310.000100.000.00
obfuscate32320-1.1060.000100.000.00
obfuscate30300-6.3130.000100.000.00
obfuscate26260-2.7540.000100.000.00
obfuscate23230-2.5480.000100.000.00
obfuscate17170-2.1000.000100.000.00
obfuscate16160-99.8130.000100.000.00
obfuscate15150-3.5330.000100.000.00
obfuscate14140-2.3930.000100.000.00
obfuscate13130-3.6850.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2612592-21.91210.80099.230.77
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate431-5.2008.10075.0025.00
obfuscate981-1.5388.20088.8911.11
obfuscate2115.60010.90050.0050.00
obfuscate1091-3.4788.70090.0010.00
obfuscate651-3.1808.10083.3316.67
obfuscate1105.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate32320-1.1310.000100.000.00
obfuscate330-4.1670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-99.8130.000100.000.00
obfuscate220-54.1000.000100.000.00
obfuscate660-37.8500.000100.000.00
obfuscate440-27.9750.000100.000.00
obfuscate2612592-21.91210.80099.230.77
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate30300-6.3130.000100.000.00
obfuscate220-5.6000.000100.000.00
obfuscate431-5.2008.10075.0025.00
obfuscate220-5.1000.000100.000.00
obfuscate330-4.1670.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate2115.60010.90050.0050.00
obfuscate2612592-21.91210.80099.230.77
obfuscate1091-3.4788.70090.0010.00
obfuscate981-1.5388.20088.8911.11
obfuscate431-5.2008.10075.0025.00
obfuscate651-3.1808.10083.3316.67
obfuscate1105.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate32320-1.1310.000100.000.00
obfuscate330-4.1670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1105.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate32320-1.1310.000100.000.00
obfuscate330-4.1670.000100.000.00
obfuscate1103.9000.000100.000.00
obfuscate10100-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.7500.000100.000.00
obfuscate440-1.5500.000100.000.00
obfuscate440-27.9750.000100.000.00
obfuscate880-2.1630.000100.000.00
obfuscate23230-2.5480.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate2115.60010.90050.0050.00
obfuscate431-5.2008.10075.0025.00
obfuscate651-3.1808.10083.3316.67
obfuscate981-1.5388.20088.8911.11
obfuscate1091-3.4788.70090.0010.00
obfuscate2612592-21.91210.80099.230.77
obfuscate1105.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate32320-1.1310.000100.000.00
obfuscate330-4.1670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Sat Sep 17 22:47:15 2022; Spam; 13.4; obfuscate; MetaMask ; JUNK utf-8B44CQ6YeN6KaB44Gq44GK55l44KJ44Gb44CRTWV0YU1hc2so44Oh44Kutf-8B44Oe44...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Sep 17 01:28:45 2022; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBB; ...

8 st Spam och 604 st Ham ger totalt 612 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.6500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 18 11:37:00 EDT 2022