&Nu Status


Mail log för 16 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2762733-25.34612.46798.911.09
obfuscate48480-3.0060.000100.000.00
obfuscate45450-2.6640.000100.000.00
obfuscate25250-2.1560.000100.000.00
obfuscate22220-3.1640.000100.000.00
obfuscate21210-1.6000.000100.000.00
obfuscate20200-2.3300.000100.000.00
obfuscate19190-1.7580.000100.000.00
obfuscate18180-2.1670.000100.000.00
obfuscate17170-8.1710.000100.000.00
obfuscate17152-3.1738.15088.2411.76

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2762733-25.34612.46798.911.09
obfuscate48480-3.0060.000100.000.00
obfuscate45450-2.6640.000100.000.00
obfuscate25250-2.1560.000100.000.00
obfuscate22220-3.1640.000100.000.00
obfuscate21210-1.6000.000100.000.00
obfuscate20200-2.3300.000100.000.00
obfuscate19190-1.7580.000100.000.00
obfuscate18180-2.1670.000100.000.00
obfuscate17170-8.1710.000100.000.00
obfuscate16160-8.6440.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2762733-25.34612.46798.911.09
obfuscate17152-3.1738.15088.2411.76
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate25250-2.1560.000100.000.00
obfuscate880-2.3370.000100.000.00
obfuscate17170-8.1710.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.1380.000100.000.00
obfuscate16160-8.6440.000100.000.00
obfuscate19190-1.7580.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-54.5500.000100.000.00
obfuscate2762733-25.34612.46798.911.09
obfuscate11110-11.6090.000100.000.00
obfuscate14140-9.7570.000100.000.00
obfuscate220-9.6000.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate16160-8.6440.000100.000.00
obfuscate17170-8.1710.000100.000.00
obfuscate440-7.2500.000100.000.00
obfuscate220-6.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2762733-25.34612.46798.911.09
obfuscate17152-3.1738.15088.2411.76
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate25250-2.1560.000100.000.00
obfuscate880-2.3370.000100.000.00
obfuscate17170-8.1710.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.1380.000100.000.00
obfuscate16160-8.6440.000100.000.00
obfuscate19190-1.7580.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate25250-2.1560.000100.000.00
obfuscate880-2.3370.000100.000.00
obfuscate17170-8.1710.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.1380.000100.000.00
obfuscate16160-8.6440.000100.000.00
obfuscate19190-1.7580.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-6.2000.000100.000.00
obfuscate220-54.5500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17152-3.1738.15088.2411.76
obfuscate2762733-25.34612.46798.911.09
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate25250-2.1560.000100.000.00
obfuscate880-2.3370.000100.000.00
obfuscate17170-8.1710.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.1380.000100.000.00
obfuscate16160-8.6440.000100.000.00
obfuscate19190-1.7580.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.5 var:
Fri Sep 16 17:12:32 2022; Spam; 15.5; obfuscate; MyJCB ; JUNK utf-8B44CQ6YeN6KaB44Gq44GK55l44KJ44Gb44CRTXkgSmNiICDjgZTliKnnlKgutf-8B56K66K...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Sep 16 00:39:03 2022; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBGYW5ueSBOZWxzb24g; ...

5 st Spam och 730 st Ham ger totalt 735 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.7400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 17 11:37:00 EDT 2022