&Nu Status


Mail log för 15 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2722720-10.4790.000100.000.00
obfuscate50500-1.9260.000100.000.00
obfuscate41401-2.5438.10097.562.44
obfuscate32311-5.3108.10096.883.12
obfuscate29290-1.7930.000100.000.00
obfuscate27270-1.3780.000100.000.00
obfuscate27270-2.3220.000100.000.00
obfuscate26260-1.7960.000100.000.00
obfuscate26251-6.5926.50096.153.85
obfuscate26260-1.4960.000100.000.00
obfuscate22220-10.6640.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2722720-10.4790.000100.000.00
obfuscate50500-1.9260.000100.000.00
obfuscate41401-2.5438.10097.562.44
obfuscate32311-5.3108.10096.883.12
obfuscate29290-1.7930.000100.000.00
obfuscate27270-1.3780.000100.000.00
obfuscate27270-2.3220.000100.000.00
obfuscate26260-1.7960.000100.000.00
obfuscate26260-1.4960.000100.000.00
obfuscate26251-6.5926.50096.153.85
obfuscate22220-10.6640.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00014.3500.00100.00
obfuscate32311-5.3108.10096.883.12
obfuscate41401-2.5438.10097.562.44
obfuscate1010.00013.1000.00100.00
obfuscate26251-6.5926.50096.153.85
obfuscate8710.1439.60087.5012.50
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.7960.000100.000.00
obfuscate12120-9.9500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate660-18.9830.000100.000.00
obfuscate22220-10.6640.000100.000.00
obfuscate2722720-10.4790.000100.000.00
obfuscate12120-9.9500.000100.000.00
obfuscate26251-6.5926.50096.153.85
obfuscate32311-5.3108.10096.883.12
obfuscate550-2.7400.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate41401-2.5438.10097.562.44
obfuscate880-2.3500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00014.3500.00100.00
obfuscate1010.00013.1000.00100.00
obfuscate8710.1439.60087.5012.50
obfuscate32311-5.3108.10096.883.12
obfuscate41401-2.5438.10097.562.44
obfuscate26251-6.5926.50096.153.85
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.7960.000100.000.00
obfuscate12120-9.9500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.7960.000100.000.00
obfuscate12120-9.9500.000100.000.00
obfuscate880-2.3500.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate550-0.2200.000100.000.00
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate27270-1.3780.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00014.3500.00100.00
obfuscate1010.00013.1000.00100.00
obfuscate8710.1439.60087.5012.50
obfuscate26251-6.5926.50096.153.85
obfuscate32311-5.3108.10096.883.12
obfuscate41401-2.5438.10097.562.44
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.7960.000100.000.00
obfuscate12120-9.9500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.1 var:
Thu Sep 15 21:26:49 2022; Spam; 17.1; obfuscate; smile888999 ; JUNK UTF-8QReEFBC9ADrain_Plug__Faucet_Manufacturer; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Sep 15 01:13:55 2022; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBVZmZlIFNtaWRpbmcg; ...

7 st Spam och 754 st Ham ger totalt 761 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5857


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 16 11:37:00 EDT 2022