&Nu Status


Mail log för 14 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3153141-13.7867.10099.680.32
obfuscate51510-2.7160.000100.000.00
obfuscate46460-5.9500.000100.000.00
obfuscate26242-2.7718.10092.317.69
obfuscate25250-2.6160.000100.000.00
obfuscate23230-1.6430.000100.000.00
obfuscate23203-2.4858.16786.9613.04
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate21210-1.7140.000100.000.00
obfuscate21210-1.8670.000100.000.00
obfuscate19190-2.0580.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3153141-13.7867.10099.680.32
obfuscate51510-2.7160.000100.000.00
obfuscate46460-5.9500.000100.000.00
obfuscate25250-2.6160.000100.000.00
obfuscate26242-2.7718.10092.317.69
obfuscate23230-1.6430.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate21210-1.7140.000100.000.00
obfuscate21210-1.8670.000100.000.00
obfuscate23203-2.4858.16786.9613.04
obfuscate19190-2.0580.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23203-2.4858.16786.9613.04
obfuscate26242-2.7718.10092.317.69
obfuscate3153141-13.7867.10099.680.32
obfuscate19190-2.0580.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.8400.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate51510-2.7160.000100.000.00
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate15150-16.8000.000100.000.00
obfuscate18180-13.9330.000100.000.00
obfuscate3153141-13.7867.10099.680.32
obfuscate13130-9.9620.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate220-9.3500.000100.000.00
obfuscate440-6.0750.000100.000.00
obfuscate46460-5.9500.000100.000.00
obfuscate220-5.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23203-2.4858.16786.9613.04
obfuscate26242-2.7718.10092.317.69
obfuscate3153141-13.7867.10099.680.32
obfuscate19190-2.0580.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.8400.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate51510-2.7160.000100.000.00
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19190-2.0580.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.8400.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate51510-2.7160.000100.000.00
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate23230-1.6430.000100.000.00
obfuscate220-0.6000.000100.000.00
obfuscate440-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23203-2.4858.16786.9613.04
obfuscate26242-2.7718.10092.317.69
obfuscate3153141-13.7867.10099.680.32
obfuscate19190-2.0580.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.8400.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate51510-2.7160.000100.000.00
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Wed Sep 14 12:30:28 2022; Spam; 8.3; obfuscate; Steve Madden Sweden ; JUNK Hot New Arrivals for Fall UTF-8B8JUpQ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Sep 14 03:36:21 2022; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBV; ...

6 st Spam och 772 st Ham ger totalt 778 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 15 11:37:00 EDT 2022