&Nu Status


Mail log för 13 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3073061-15.31910.70099.670.33
obfuscate61610-2.8210.000100.000.00
obfuscate40400-2.3220.000100.000.00
obfuscate28271-5.7338.60096.433.57
obfuscate25250-1.9600.000100.000.00
obfuscate24240-2.1540.000100.000.00
obfuscate24240-1.8040.000100.000.00
obfuscate24231-6.1178.00095.834.17
obfuscate21201-3.1506.40095.244.76
obfuscate21210-3.1100.000100.000.00
obfuscate21210-1.9570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3073061-15.31910.70099.670.33
obfuscate61610-2.8210.000100.000.00
obfuscate40400-2.3220.000100.000.00
obfuscate28271-5.7338.60096.433.57
obfuscate25250-1.9600.000100.000.00
obfuscate24240-2.1540.000100.000.00
obfuscate24240-1.8040.000100.000.00
obfuscate24231-6.1178.00095.834.17
obfuscate21210-3.1100.000100.000.00
obfuscate21210-1.9570.000100.000.00
obfuscate21201-3.1506.40095.244.76

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-5.7338.60096.433.57
obfuscate21201-3.1506.40095.244.76
obfuscate3073061-15.31910.70099.670.33
obfuscate871-2.6869.60087.5012.50
obfuscate24231-6.1178.00095.834.17
obfuscate12111-2.6369.70091.678.33
obfuscate541-0.5259.50080.0020.00
obfuscate541-27.7759.60080.0020.00
obfuscate25250-1.9600.000100.000.00
obfuscate24240-2.1540.000100.000.00
obfuscate880-1.5880.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.9000.000100.000.00
obfuscate550-45.1800.000100.000.00
obfuscate541-27.7759.60080.0020.00
obfuscate550-21.5800.000100.000.00
obfuscate3073061-15.31910.70099.670.33
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate24231-6.1178.00095.834.17
obfuscate28271-5.7338.60096.433.57
obfuscate440-3.8000.000100.000.00
obfuscate220-3.4000.000100.000.00
obfuscate12120-3.3420.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3073061-15.31910.70099.670.33
obfuscate12111-2.6369.70091.678.33
obfuscate871-2.6869.60087.5012.50
obfuscate541-27.7759.60080.0020.00
obfuscate541-0.5259.50080.0020.00
obfuscate28271-5.7338.60096.433.57
obfuscate24231-6.1178.00095.834.17
obfuscate21201-3.1506.40095.244.76
obfuscate25250-1.9600.000100.000.00
obfuscate24240-2.1540.000100.000.00
obfuscate880-1.5880.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25250-1.9600.000100.000.00
obfuscate24240-2.1540.000100.000.00
obfuscate880-1.5880.000100.000.00
obfuscate770-1.5140.000100.000.00
obfuscate17170-1.9180.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate550-45.1800.000100.000.00
obfuscate24240-1.8040.000100.000.00
obfuscate40400-2.3220.000100.000.00
obfuscate1105.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-0.5259.50080.0020.00
obfuscate541-27.7759.60080.0020.00
obfuscate871-2.6869.60087.5012.50
obfuscate12111-2.6369.70091.678.33
obfuscate21201-3.1506.40095.244.76
obfuscate24231-6.1178.00095.834.17
obfuscate28271-5.7338.60096.433.57
obfuscate3073061-15.31910.70099.670.33
obfuscate25250-1.9600.000100.000.00
obfuscate24240-2.1540.000100.000.00
obfuscate880-1.5880.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.7 var:
Tue Sep 13 09:54:32 2022; Spam; 10.7; obfuscate; utf-8B5LiJ5LqV5L2P5YL6YqA6KGM ; JUNK utf-8B44CQ57eK5oCl44Gu6YCj57Wh44CR44GU55m...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Sep 13 00:55:17 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JSrCBEZW50b24gS3VwZW5n; ...

8 st Spam och 758 st Ham ger totalt 766 st Mail (01% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0125


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 14 11:37:00 EDT 2022