&Nu Status


Mail log för 12 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2392372-30.76010.55099.160.84
obfuscate44431-2.1219.70097.732.27
obfuscate42420-2.7050.000100.000.00
obfuscate28280-1.6540.000100.000.00
obfuscate24240-0.8330.000100.000.00
obfuscate19190-2.1580.000100.000.00
obfuscate19190-1.1160.000100.000.00
obfuscate181800.4390.000100.000.00
obfuscate18180-2.1110.000100.000.00
obfuscate17170-2.3760.000100.000.00
obfuscate17170-7.5760.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2392372-30.76010.55099.160.84
obfuscate44431-2.1219.70097.732.27
obfuscate42420-2.7050.000100.000.00
obfuscate28280-1.6540.000100.000.00
obfuscate24240-0.8330.000100.000.00
obfuscate19190-2.1580.000100.000.00
obfuscate19190-1.1160.000100.000.00
obfuscate181800.4390.000100.000.00
obfuscate18180-2.1110.000100.000.00
obfuscate17170-2.3760.000100.000.00
obfuscate17170-7.5760.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2392372-30.76010.55099.160.84
obfuscate15141-1.6439.70093.336.67
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate1010.00015.1000.00100.00
obfuscate44431-2.1219.70097.732.27
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.7000.00100.00
obfuscate871-0.27114.60087.5012.50
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate880-0.9620.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-97.6670.000100.000.00
obfuscate220-55.3500.000100.000.00
obfuscate2392372-30.76010.55099.160.84
obfuscate990-25.2220.000100.000.00
obfuscate110-15.6000.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate17170-7.5760.000100.000.00
obfuscate220-5.5500.000100.000.00
obfuscate660-4.1500.000100.000.00
obfuscate220-3.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00015.1000.00100.00
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate871-0.27114.60087.5012.50
obfuscate2392372-30.76010.55099.160.84
obfuscate15141-1.6439.70093.336.67
obfuscate44431-2.1219.70097.732.27
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate1010.0007.7000.00100.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate880-0.9620.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate880-0.9620.000100.000.00
obfuscate19190-2.1580.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate440-2.0500.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate17170-2.3760.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00
obfuscate110-15.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate1010.0008.7000.00100.00
obfuscate1010.00015.1000.00100.00
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.7000.00100.00
obfuscate871-0.27114.60087.5012.50
obfuscate15141-1.6439.70093.336.67
obfuscate44431-2.1219.70097.732.27
obfuscate2392372-30.76010.55099.160.84
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate880-0.9620.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.1 var:
Mon Sep 12 22:10:47 2022; Spam; 15.1; obfuscate; smile888999 ; JUNK UTF-8QReEFBC9ABrass_and_SS304_Drainer_Manufacturer; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Sep 12 01:33:22 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JSrCBEZW50b24gS3VwZW5n; ...

10 st Spam och 661 st Ham ger totalt 671 st Mail (01% spam) till 52 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.0300


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 13 11:37:00 EDT 2022