&Nu Status


Mail log för 11 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2572534-30.1737.30098.441.56
obfuscate53530-1.6850.000100.000.00
obfuscate43430-4.6230.000100.000.00
obfuscate43430-4.6300.000100.000.00
obfuscate29290-1.2860.000100.000.00
obfuscate24240-2.2250.000100.000.00
obfuscate24240-2.5420.000100.000.00
obfuscate20200-1.3850.000100.000.00
obfuscate19190-34.9000.000100.000.00
obfuscate17170-2.0880.000100.000.00
obfuscate13130-43.7080.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2572534-30.1737.30098.441.56
obfuscate53530-1.6850.000100.000.00
obfuscate43430-4.6230.000100.000.00
obfuscate43430-4.6300.000100.000.00
obfuscate29290-1.2860.000100.000.00
obfuscate24240-2.2250.000100.000.00
obfuscate24240-2.5420.000100.000.00
obfuscate20200-1.3850.000100.000.00
obfuscate19190-34.9000.000100.000.00
obfuscate17170-2.0880.000100.000.00
obfuscate13130-43.7080.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2572534-30.1737.30098.441.56
obfuscate1010.00016.3000.00100.00
obfuscate761-2.1837.50085.7114.29
obfuscate24240-2.2250.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate20200-1.3850.000100.000.00
obfuscate550-1.1200.000100.000.00
obfuscate17170-2.0880.000100.000.00
obfuscate19190-34.9000.000100.000.00
obfuscate220-0.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-97.9000.000100.000.00
obfuscate13130-43.7080.000100.000.00
obfuscate19190-34.9000.000100.000.00
obfuscate2572534-30.1737.30098.441.56
obfuscate10100-15.9300.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate43430-4.6300.000100.000.00
obfuscate43430-4.6230.000100.000.00
obfuscate24240-2.5420.000100.000.00
obfuscate660-2.4000.000100.000.00
obfuscate24240-2.2250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.3000.00100.00
obfuscate761-2.1837.50085.7114.29
obfuscate2572534-30.1737.30098.441.56
obfuscate24240-2.2250.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate20200-1.3850.000100.000.00
obfuscate550-1.1200.000100.000.00
obfuscate17170-2.0880.000100.000.00
obfuscate19190-34.9000.000100.000.00
obfuscate220-0.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-2.2250.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate20200-1.3850.000100.000.00
obfuscate550-1.1200.000100.000.00
obfuscate17170-2.0880.000100.000.00
obfuscate19190-34.9000.000100.000.00
obfuscate220-0.6000.000100.000.00
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00
obfuscate660-97.9000.000100.000.00
obfuscate660-0.9170.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.3000.00100.00
obfuscate761-2.1837.50085.7114.29
obfuscate2572534-30.1737.30098.441.56
obfuscate24240-2.2250.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate20200-1.3850.000100.000.00
obfuscate550-1.1200.000100.000.00
obfuscate17170-2.0880.000100.000.00
obfuscate19190-34.9000.000100.000.00
obfuscate220-0.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.3 var:
Sun Sep 11 03:45:35 2022; Spam; 16.3; obfuscate; OZ6P710 ; JUNK looking for agentdistributorwhole seller in every country. ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Sep 11 01:16:09 2022; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBW; ...

6 st Spam och 657 st Ham ger totalt 663 st Mail (00% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.8333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 12 11:37:00 EDT 2022