&Nu Status


Mail log för 10 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2382371-14.19311.30099.580.42
obfuscate36360-6.0220.000100.000.00
obfuscate26260-7.0500.000100.000.00
obfuscate22220-2.1910.000100.000.00
obfuscate18180-0.9170.000100.000.00
obfuscate11110-5.1730.000100.000.00
obfuscate10100-3.2800.000100.000.00
obfuscate10100-2.5500.000100.000.00
obfuscate990-13.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.2750.000100.000.00
obfuscate770-2.5430.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2382371-14.19311.30099.580.42
obfuscate36360-6.0220.000100.000.00
obfuscate26260-7.0500.000100.000.00
obfuscate22220-2.1910.000100.000.00
obfuscate18180-0.9170.000100.000.00
obfuscate11110-5.1730.000100.000.00
obfuscate10100-3.2800.000100.000.00
obfuscate10100-2.5500.000100.000.00
obfuscate990-13.1000.000100.000.00
obfuscate880-1.2750.000100.000.00
obfuscate770-2.5430.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.62016.60083.3316.67
obfuscate2382371-14.19311.30099.580.42
obfuscate321-1.9007.20066.6733.33
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate990-13.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate10100-3.2800.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate550-45.5600.000100.000.00
obfuscate330-3.9670.000100.000.00
obfuscate440-1.9250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.9000.000100.000.00
obfuscate770-62.5430.000100.000.00
obfuscate550-45.5600.000100.000.00
obfuscate550-23.6600.000100.000.00
obfuscate770-15.9570.000100.000.00
obfuscate2382371-14.19311.30099.580.42
obfuscate990-13.1000.000100.000.00
obfuscate26260-7.0500.000100.000.00
obfuscate36360-6.0220.000100.000.00
obfuscate11110-5.1730.000100.000.00
obfuscate330-3.9670.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.62016.60083.3316.67
obfuscate2382371-14.19311.30099.580.42
obfuscate321-1.9007.20066.6733.33
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate990-13.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate10100-3.2800.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate550-45.5600.000100.000.00
obfuscate330-3.9670.000100.000.00
obfuscate440-1.9250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate990-13.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate10100-3.2800.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate550-45.5600.000100.000.00
obfuscate330-3.9670.000100.000.00
obfuscate440-1.9250.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.9007.20066.6733.33
obfuscate651-0.62016.60083.3316.67
obfuscate2382371-14.19311.30099.580.42
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate990-13.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate10100-3.2800.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate550-45.5600.000100.000.00
obfuscate330-3.9670.000100.000.00
obfuscate440-1.9250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.6 var:
Sat Sep 10 04:33:32 2022; Spam; 16.6; obfuscate; utf-8B56K66KqN44Oh44O844Or ; JUNK utf-8B44Oh44O844Or44Gu5YaF5a6544KS44KI44GP56K66KqN44G...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Sep 10 00:00:16 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBEZW50b24gS3VwZW5n; ...

3 st Spam och 492 st Ham ger totalt 495 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 11 11:37:00 EDT 2022