&Nu Status


Mail log för 9 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2632630-17.6830.000100.000.00
obfuscate55550-2.3650.000100.000.00
obfuscate53530-4.7720.000100.000.00
obfuscate26251-2.04810.00096.153.85
obfuscate24240-10.6000.000100.000.00
obfuscate23221-2.6148.20095.654.35
obfuscate23230-1.8390.000100.000.00
obfuscate22211-2.19010.10095.454.55
obfuscate21210-1.7050.000100.000.00
obfuscate20200-34.0400.000100.000.00
obfuscate18180-1.3940.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2632630-17.6830.000100.000.00
obfuscate55550-2.3650.000100.000.00
obfuscate53530-4.7720.000100.000.00
obfuscate26251-2.04810.00096.153.85
obfuscate24240-10.6000.000100.000.00
obfuscate23230-1.8390.000100.000.00
obfuscate23221-2.6148.20095.654.35
obfuscate22211-2.19010.10095.454.55
obfuscate21210-1.7050.000100.000.00
obfuscate20200-34.0400.000100.000.00
obfuscate18180-1.3940.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-2.70010.90085.7114.29
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate23221-2.6148.20095.654.35
obfuscate26251-2.04810.00096.153.85
obfuscate22211-2.19010.10095.454.55
obfuscate220-0.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00
obfuscate15150-9.4000.000100.000.00
obfuscate13130-2.8540.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate550-1.4600.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-40.1430.000100.000.00
obfuscate20200-34.0400.000100.000.00
obfuscate2632630-17.6830.000100.000.00
obfuscate110-12.2000.000100.000.00
obfuscate24240-10.6000.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate15150-9.4000.000100.000.00
obfuscate220-8.9000.000100.000.00
obfuscate330-6.9330.000100.000.00
obfuscate220-5.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate761-2.70010.90085.7114.29
obfuscate22211-2.19010.10095.454.55
obfuscate26251-2.04810.00096.153.85
obfuscate23221-2.6148.20095.654.35
obfuscate220-0.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00
obfuscate15150-9.4000.000100.000.00
obfuscate13130-2.8540.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate550-1.4600.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00
obfuscate15150-9.4000.000100.000.00
obfuscate13130-2.8540.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate550-1.4600.000100.000.00
obfuscate20200-34.0400.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4600.000100.000.00
obfuscate53530-4.7720.000100.000.00
obfuscate220-5.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate761-2.70010.90085.7114.29
obfuscate22211-2.19010.10095.454.55
obfuscate23221-2.6148.20095.654.35
obfuscate26251-2.04810.00096.153.85
obfuscate220-0.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00
obfuscate15150-9.4000.000100.000.00
obfuscate13130-2.8540.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate550-1.4600.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.8 var:
Fri Sep 9 03:51:50 2022; Spam; 11.8; obfuscate; HG05LS7V ; JUNK looking for agentdistributorwhole seller in every country. GBKBqamhqKheoep6K...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Sep 9 00:25:14 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

5 st Spam och 729 st Ham ger totalt 734 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 10 11:37:00 EDT 2022