&Nu Status


Mail log för 8 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2552541-23.39614.90099.610.39
obfuscate56560-2.1000.000100.000.00
obfuscate50491-2.8189.60098.002.00
obfuscate37370-4.0700.000100.000.00
obfuscate32311-1.68110.60096.883.12
obfuscate28280-2.0110.000100.000.00
obfuscate26260-2.2500.000100.000.00
obfuscate24240-1.1330.000100.000.00
obfuscate22220-6.1000.000100.000.00
obfuscate21210-1.1330.000100.000.00
obfuscate21210-3.2190.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2552541-23.39614.90099.610.39
obfuscate56560-2.1000.000100.000.00
obfuscate50491-2.8189.60098.002.00
obfuscate37370-4.0700.000100.000.00
obfuscate32311-1.68110.60096.883.12
obfuscate28280-2.0110.000100.000.00
obfuscate26260-2.2500.000100.000.00
obfuscate24240-1.1330.000100.000.00
obfuscate22220-6.1000.000100.000.00
obfuscate21210-1.1330.000100.000.00
obfuscate21210-3.2190.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-1.5908.80090.919.09
obfuscate50491-2.8189.60098.002.00
obfuscate2552541-23.39614.90099.610.39
obfuscate32311-1.68110.60096.883.12
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.4380.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate15150-30.1000.000100.000.00
obfuscate28280-2.0110.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-34.9330.000100.000.00
obfuscate15150-30.1000.000100.000.00
obfuscate2552541-23.39614.90099.610.39
obfuscate990-13.2560.000100.000.00
obfuscate110-9.8000.000100.000.00
obfuscate22220-6.1000.000100.000.00
obfuscate220-5.5500.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate37370-4.0700.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2552541-23.39614.90099.610.39
obfuscate32311-1.68110.60096.883.12
obfuscate50491-2.8189.60098.002.00
obfuscate11101-1.5908.80090.919.09
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.4380.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate15150-30.1000.000100.000.00
obfuscate28280-2.0110.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.4380.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate15150-30.1000.000100.000.00
obfuscate28280-2.0110.000100.000.00
obfuscate330-34.9330.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-1.5908.80090.919.09
obfuscate32311-1.68110.60096.883.12
obfuscate50491-2.8189.60098.002.00
obfuscate2552541-23.39614.90099.610.39
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.4380.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate15150-30.1000.000100.000.00
obfuscate28280-2.0110.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.9 var:
Thu Sep 8 22:04:12 2022; Spam; 14.9; obfuscate; xiexian45269741 ; JUNK Re Sapphire Glass windows; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Sep 8 03:53:51 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; Cla Udia posted in Ramkvilla; ...

4 st Spam och 772 st Ham ger totalt 776 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.9750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 9 11:37:00 EDT 2022