&Nu Status


Mail log för 7 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2252232-24.73512.75099.110.89
obfuscate55550-3.0960.000100.000.00
obfuscate48480-2.1190.000100.000.00
obfuscate29281-1.8648.60096.553.45
obfuscate26260-26.1880.000100.000.00
obfuscate25250-2.2120.000100.000.00
obfuscate24240-1.5330.000100.000.00
obfuscate24240-1.0670.000100.000.00
obfuscate23230-1.6040.000100.000.00
obfuscate22220-1.7270.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2252232-24.73512.75099.110.89
obfuscate55550-3.0960.000100.000.00
obfuscate48480-2.1190.000100.000.00
obfuscate29281-1.8648.60096.553.45
obfuscate26260-26.1880.000100.000.00
obfuscate25250-2.2120.000100.000.00
obfuscate24240-1.5330.000100.000.00
obfuscate24240-1.0670.000100.000.00
obfuscate23230-1.6040.000100.000.00
obfuscate22220-1.7270.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2252232-24.73512.75099.110.89
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate12111-1.8188.10091.678.33
obfuscate29281-1.8648.60096.553.45
obfuscate26260-26.1880.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate24240-1.5330.000100.000.00
obfuscate22220-1.7270.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate26260-26.1880.000100.000.00
obfuscate2252232-24.73512.75099.110.89
obfuscate110-9.8000.000100.000.00
obfuscate13130-9.4080.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate550-3.4000.000100.000.00
obfuscate55550-3.0960.000100.000.00
obfuscate25250-2.2120.000100.000.00
obfuscate550-2.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2252232-24.73512.75099.110.89
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate29281-1.8648.60096.553.45
obfuscate12111-1.8188.10091.678.33
obfuscate26260-26.1880.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate24240-1.5330.000100.000.00
obfuscate22220-1.7270.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26260-26.1880.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate24240-1.5330.000100.000.00
obfuscate22220-1.7270.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00
obfuscate11110-1.9550.000100.000.00
obfuscate16160-1.1810.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate12111-1.8188.10091.678.33
obfuscate29281-1.8648.60096.553.45
obfuscate2252232-24.73512.75099.110.89
obfuscate26260-26.1880.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate24240-1.5330.000100.000.00
obfuscate22220-1.7270.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14 var:
Wed Sep 7 21:30:58 2022; Spam; 14; obfuscate; Ms.Kristalina Georgieva ; JUNK Attention Beneficiary; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Sep 7 15:58:31 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTrCBQw6VtaW5uZWxzZTogZA; ...

5 st Spam och 692 st Ham ger totalt 697 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.7600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 8 11:37:00 EDT 2022