&Nu Status


Mail log för 6 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4554514-19.60912.42599.120.88
obfuscate45450-2.0580.000100.000.00
obfuscate39390-2.8210.000100.000.00
obfuscate32320-1.0910.000100.000.00
obfuscate28280-2.6960.000100.000.00
obfuscate26260-1.5000.000100.000.00
obfuscate25241-6.5548.10096.004.00
obfuscate24231-2.6576.10095.834.17
obfuscate24240-1.8790.000100.000.00
obfuscate16160-8.1500.000100.000.00
obfuscate15150-1.6470.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4554514-19.60912.42599.120.88
obfuscate45450-2.0580.000100.000.00
obfuscate39390-2.8210.000100.000.00
obfuscate32320-1.0910.000100.000.00
obfuscate28280-2.6960.000100.000.00
obfuscate26260-1.5000.000100.000.00
obfuscate25241-6.5548.10096.004.00
obfuscate24240-1.8790.000100.000.00
obfuscate24231-2.6576.10095.834.17
obfuscate16160-8.1500.000100.000.00
obfuscate15150-1.6470.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4554514-19.60912.42599.120.88
obfuscate761-2.4838.80085.7114.29
obfuscate25241-6.5548.10096.004.00
obfuscate24231-2.6576.10095.834.17
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate1010.00018.6000.00100.00
obfuscate1010.00022.3000.00100.00
obfuscate3300.4670.000100.000.00
obfuscate26260-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate39390-2.8210.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-54.6500.000100.000.00
obfuscate4554514-19.60912.42599.120.88
obfuscate12120-19.0080.000100.000.00
obfuscate16160-8.1500.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate25241-6.5548.10096.004.00
obfuscate550-3.8400.000100.000.00
obfuscate39390-2.8210.000100.000.00
obfuscate28280-2.6960.000100.000.00
obfuscate24231-2.6576.10095.834.17

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate1010.00022.3000.00100.00
obfuscate1010.00018.6000.00100.00
obfuscate4554514-19.60912.42599.120.88
obfuscate761-2.4838.80085.7114.29
obfuscate25241-6.5548.10096.004.00
obfuscate24231-2.6576.10095.834.17
obfuscate3300.4670.000100.000.00
obfuscate26260-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate39390-2.8210.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.4670.000100.000.00
obfuscate26260-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate39390-2.8210.000100.000.00
obfuscate770-1.4710.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate32320-1.0910.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate330-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate28280-2.6960.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate1010.00018.6000.00100.00
obfuscate1010.00022.3000.00100.00
obfuscate761-2.4838.80085.7114.29
obfuscate24231-2.6576.10095.834.17
obfuscate25241-6.5548.10096.004.00
obfuscate4554514-19.60912.42599.120.88
obfuscate3300.4670.000100.000.00
obfuscate26260-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate39390-2.8210.000100.000.00

Mest Spam med ratio 23 var:
Tue Sep 6 12:42:24 2022; Spam; 23; obfuscate; ionas@och.nu ; JUNK Buy Cheap Software Online 247; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Sep 6 00:18:35 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 24 notifications about Nancy and others; ...

10 st Spam och 852 st Ham ger totalt 862 st Mail (01% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.6600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 7 11:37:00 EDT 2022