&Nu Status


Mail log för 5 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7127102-18.36810.25099.720.28
obfuscate46460-2.0410.000100.000.00
obfuscate36351-2.68310.70097.222.78
obfuscate34340-20.1260.000100.000.00
obfuscate24231-1.9438.10095.834.17
obfuscate24240-2.1710.000100.000.00
obfuscate23230-1.5610.000100.000.00
obfuscate23230-2.5260.000100.000.00
obfuscate21210-1.3620.000100.000.00
obfuscate18180-1.8830.000100.000.00
obfuscate16160-1.8810.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7127102-18.36810.25099.720.28
obfuscate46460-2.0410.000100.000.00
obfuscate36351-2.68310.70097.222.78
obfuscate34340-20.1260.000100.000.00
obfuscate24240-2.1710.000100.000.00
obfuscate23230-1.5610.000100.000.00
obfuscate24231-1.9438.10095.834.17
obfuscate23230-2.5260.000100.000.00
obfuscate21210-1.3620.000100.000.00
obfuscate18180-1.8830.000100.000.00
obfuscate16160-1.8810.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7127102-18.36810.25099.720.28
obfuscate24231-1.9438.10095.834.17
obfuscate11101-23.5008.10090.919.09
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate36351-2.68310.70097.222.78
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8300.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate880-2.3620.000100.000.00
obfuscate660-2.0330.000100.000.00
obfuscate46460-2.0410.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate440-55.0500.000100.000.00
obfuscate11101-23.5008.10090.919.09
obfuscate34340-20.1260.000100.000.00
obfuscate7127102-18.36810.25099.720.28
obfuscate110-15.6000.000100.000.00
obfuscate13130-9.8150.000100.000.00
obfuscate440-3.3000.000100.000.00
obfuscate880-2.9250.000100.000.00
obfuscate36351-2.68310.70097.222.78
obfuscate23230-2.5260.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate36351-2.68310.70097.222.78
obfuscate7127102-18.36810.25099.720.28
obfuscate24231-1.9438.10095.834.17
obfuscate11101-23.5008.10090.919.09
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8300.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate880-2.3620.000100.000.00
obfuscate660-2.0330.000100.000.00
obfuscate46460-2.0410.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8300.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate880-2.3620.000100.000.00
obfuscate660-2.0330.000100.000.00
obfuscate46460-2.0410.000100.000.00
obfuscate23230-1.5610.000100.000.00
obfuscate440-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-15.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate11101-23.5008.10090.919.09
obfuscate24231-1.9438.10095.834.17
obfuscate36351-2.68310.70097.222.78
obfuscate7127102-18.36810.25099.720.28
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8300.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate880-2.3620.000100.000.00
obfuscate660-2.0330.000100.000.00
obfuscate46460-2.0410.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.1 var:
Mon Sep 5 18:31:40 2022; Spam; 13.1; obfuscate; utf-8B5qCq5byP5Lya56S44Kv44Os44OH44Kj44K744K44Oz ; JUNK utf-8B44CQ6YeN6KaB44Gq44GK...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Sep 5 00:01:19 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 24 notifications about Christine and others; ...

6 st Spam och 1128 st Ham ger totalt 1134 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.0167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 6 11:37:00 EDT 2022