&Nu Status


Mail log för 4 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7137130-18.2650.000100.000.00
obfuscate43421-1.8337.30097.672.33
obfuscate32311-2.1428.10096.883.12
obfuscate31310-1.1870.000100.000.00
obfuscate23221-4.48210.70095.654.35
obfuscate19190-1.6740.000100.000.00
obfuscate19190-2.0160.000100.000.00
obfuscate18180-1.7500.000100.000.00
obfuscate17170-1.0710.000100.000.00
obfuscate16160-1.4060.000100.000.00
obfuscate14140-1.6210.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7137130-18.2650.000100.000.00
obfuscate43421-1.8337.30097.672.33
obfuscate32311-2.1428.10096.883.12
obfuscate31310-1.1870.000100.000.00
obfuscate23221-4.48210.70095.654.35
obfuscate19190-1.6740.000100.000.00
obfuscate19190-2.0160.000100.000.00
obfuscate18180-1.7500.000100.000.00
obfuscate17170-1.0710.000100.000.00
obfuscate16160-1.4060.000100.000.00
obfuscate14140-1.6210.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32311-2.1428.10096.883.12
obfuscate1010.00019.2000.00100.00
obfuscate1091-2.7119.10090.0010.00
obfuscate43421-1.8337.30097.672.33
obfuscate651-3.3407.50083.3316.67
obfuscate23221-4.48210.70095.654.35
obfuscate13130-25.9620.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4060.000100.000.00
obfuscate7137130-18.2650.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate13130-25.9620.000100.000.00
obfuscate7137130-18.2650.000100.000.00
obfuscate770-16.6570.000100.000.00
obfuscate23221-4.48210.70095.654.35
obfuscate651-3.3407.50083.3316.67
obfuscate990-2.8110.000100.000.00
obfuscate1091-2.7119.10090.0010.00
obfuscate32311-2.1428.10096.883.12
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate19190-2.0160.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00019.2000.00100.00
obfuscate23221-4.48210.70095.654.35
obfuscate1091-2.7119.10090.0010.00
obfuscate32311-2.1428.10096.883.12
obfuscate651-3.3407.50083.3316.67
obfuscate43421-1.8337.30097.672.33
obfuscate13130-25.9620.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4060.000100.000.00
obfuscate7137130-18.2650.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-25.9620.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4060.000100.000.00
obfuscate7137130-18.2650.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-0.7380.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate10100-0.8600.000100.000.00
obfuscate19190-1.6740.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00019.2000.00100.00
obfuscate651-3.3407.50083.3316.67
obfuscate1091-2.7119.10090.0010.00
obfuscate23221-4.48210.70095.654.35
obfuscate32311-2.1428.10096.883.12
obfuscate43421-1.8337.30097.672.33
obfuscate13130-25.9620.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4060.000100.000.00
obfuscate7137130-18.2650.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19.2 var:
Sun Sep 4 17:50:18 2022; Spam; 19.2; obfuscate; Dite.nu ; JUNK UTF-8BRsO2bnN0ZXJwdXRzcm9ib3QgRGl0ZVdpbWJhIEZQUjIyIG1lZCBXaWZpIG9jaCBzcHJheWZ1bmt0aW...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Sep 4 00:01:18 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 24 notifications about Christine and others; ...

6 st Spam och 1067 st Ham ger totalt 1073 st Mail (00% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.3167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 5 11:37:00 EDT 2022