&Nu Status


Mail log för 3 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7547540-17.8030.000100.000.00
obfuscate29290-6.9000.000100.000.00
obfuscate29290-3.2760.000100.000.00
obfuscate20200-2.8700.000100.000.00
obfuscate18180-8.0940.000100.000.00
obfuscate16160-1.9880.000100.000.00
obfuscate14131-3.2086.40092.867.14
obfuscate13130-2.0230.000100.000.00
obfuscate10100-31.3300.000100.000.00
obfuscate990-1.6780.000100.000.00
obfuscate990-1.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7547540-17.8030.000100.000.00
obfuscate29290-6.9000.000100.000.00
obfuscate29290-3.2760.000100.000.00
obfuscate20200-2.8700.000100.000.00
obfuscate18180-8.0940.000100.000.00
obfuscate16160-1.9880.000100.000.00
obfuscate13130-2.0230.000100.000.00
obfuscate14131-3.2086.40092.867.14
obfuscate10100-31.3300.000100.000.00
obfuscate990-1.6780.000100.000.00
obfuscate990-1.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-3.2086.40092.867.14
obfuscate770-1.7570.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate990-1.6780.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate660-3.6500.000100.000.00
obfuscate220-59.4500.000100.000.00
obfuscate16160-1.9880.000100.000.00
obfuscate29290-6.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate440-99.5500.000100.000.00
obfuscate220-59.4500.000100.000.00
obfuscate10100-31.3300.000100.000.00
obfuscate550-23.3400.000100.000.00
obfuscate550-23.1200.000100.000.00
obfuscate7547540-17.8030.000100.000.00
obfuscate770-15.6710.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate18180-8.0940.000100.000.00
obfuscate29290-6.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-3.2086.40092.867.14
obfuscate770-1.7570.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate990-1.6780.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate660-3.6500.000100.000.00
obfuscate220-59.4500.000100.000.00
obfuscate16160-1.9880.000100.000.00
obfuscate29290-6.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-1.7570.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate990-1.6780.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate660-3.6500.000100.000.00
obfuscate220-59.4500.000100.000.00
obfuscate16160-1.9880.000100.000.00
obfuscate29290-6.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-23.3400.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-3.2086.40092.867.14
obfuscate770-1.7570.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate990-1.6780.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate660-3.6500.000100.000.00
obfuscate220-59.4500.000100.000.00
obfuscate16160-1.9880.000100.000.00
obfuscate29290-6.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 6.4 var:
Sat Sep 3 07:03:38 2022; Spam; 6.4; obfuscate; Rosana ; JUNK Rosana utf-8QC3A4r ensam; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Sep 3 00:15:09 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

1 st Spam och 1010 st Ham ger totalt 1011 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 4 11:37:00 EDT 2022