&Nu Status


Mail log för 2 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7107073-15.13213.83399.580.42
obfuscate45450-2.0560.000100.000.00
obfuscate37370-3.5220.000100.000.00
obfuscate28280-2.5460.000100.000.00
obfuscate27270-1.5850.000100.000.00
obfuscate24231-2.2358.10095.834.17
obfuscate21210-2.7710.000100.000.00
obfuscate19190-1.5530.000100.000.00
obfuscate19190-1.9740.000100.000.00
obfuscate16160-2.0190.000100.000.00
obfuscate14140-1.7570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7107073-15.13213.83399.580.42
obfuscate45450-2.0560.000100.000.00
obfuscate37370-3.5220.000100.000.00
obfuscate28280-2.5460.000100.000.00
obfuscate27270-1.5850.000100.000.00
obfuscate24231-2.2358.10095.834.17
obfuscate21210-2.7710.000100.000.00
obfuscate19190-1.5530.000100.000.00
obfuscate19190-1.9740.000100.000.00
obfuscate16160-2.0190.000100.000.00
obfuscate14140-1.7570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7107073-15.13213.83399.580.42
obfuscate24231-2.2358.10095.834.17
obfuscate1010.0009.1000.00100.00
obfuscate14140-1.7570.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate660-1.4330.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate45450-2.0560.000100.000.00
obfuscate16160-2.0190.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.4330.000100.000.00
obfuscate220-59.4500.000100.000.00
obfuscate220-59.2000.000100.000.00
obfuscate330-37.4670.000100.000.00
obfuscate13130-17.6310.000100.000.00
obfuscate7107073-15.13213.83399.580.42
obfuscate110-12.2000.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate770-4.2290.000100.000.00
obfuscate37370-3.5220.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7107073-15.13213.83399.580.42
obfuscate1010.0009.1000.00100.00
obfuscate24231-2.2358.10095.834.17
obfuscate14140-1.7570.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate660-1.4330.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate45450-2.0560.000100.000.00
obfuscate16160-2.0190.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-1.7570.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate660-1.4330.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate45450-2.0560.000100.000.00
obfuscate16160-2.0190.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate13130-1.3460.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.1000.00100.00
obfuscate24231-2.2358.10095.834.17
obfuscate7107073-15.13213.83399.580.42
obfuscate14140-1.7570.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate660-1.4330.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate45450-2.0560.000100.000.00
obfuscate16160-2.0190.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.5 var:
Fri Sep 2 21:25:47 2022; Spam; 15.5; obfuscate; Ms.Kristalina Georgieva ; JUNK INSTRUCTION WARNING TO RELEASE YOUR UNPAID FU...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Sep 2 00:18:24 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 21 notifications about Chuck and others; ...

5 st Spam och 1131 st Ham ger totalt 1136 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.7400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 3 11:37:00 EDT 2022