&Nu Status


Mail log för 1 September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6456441-9.52418.50099.840.16
obfuscate52520-1.8480.000100.000.00
obfuscate45450-3.2600.000100.000.00
obfuscate32320-3.7060.000100.000.00
obfuscate31310-8.6770.000100.000.00
obfuscate28280-2.1500.000100.000.00
obfuscate28262-2.0008.45092.867.14
obfuscate27270-0.0810.000100.000.00
obfuscate25241-2.01212.60096.004.00
obfuscate23230-0.3000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5300.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6456441-9.52418.50099.840.16
obfuscate52520-1.8480.000100.000.00
obfuscate45450-3.2600.000100.000.00
obfuscate32320-3.7060.000100.000.00
obfuscate31310-8.6770.000100.000.00
obfuscate28280-2.1500.000100.000.00
obfuscate27270-0.0810.000100.000.00
obfuscate28262-2.0008.45092.867.14
obfuscate25241-2.01212.60096.004.00
obfuscate23230-0.3000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5300.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28262-2.0008.45092.867.14
obfuscate6456441-9.52418.50099.840.16
obfuscate1010.00014.8000.00100.00
obfuscate25241-2.01212.60096.004.00
obfuscate11110-1.1090.000100.000.00
obfuscate23230-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.1850.000100.000.00
obfuscate17170-1.8940.000100.000.00
obfuscate32320-3.7060.000100.000.00
obfuscate17170-1.9880.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate440-28.3000.000100.000.00
obfuscate11110-11.7270.000100.000.00
obfuscate12120-10.2670.000100.000.00
obfuscate6456441-9.52418.50099.840.16
obfuscate31310-8.6770.000100.000.00
obfuscate32320-3.7060.000100.000.00
obfuscate45450-3.2600.000100.000.00
obfuscate990-2.8560.000100.000.00
obfuscate23230-2.5300.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6456441-9.52418.50099.840.16
obfuscate1010.00014.8000.00100.00
obfuscate25241-2.01212.60096.004.00
obfuscate28262-2.0008.45092.867.14
obfuscate11110-1.1090.000100.000.00
obfuscate23230-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.1850.000100.000.00
obfuscate17170-1.8940.000100.000.00
obfuscate32320-3.7060.000100.000.00
obfuscate17170-1.9880.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-1.1090.000100.000.00
obfuscate23230-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.1850.000100.000.00
obfuscate17170-1.8940.000100.000.00
obfuscate32320-3.7060.000100.000.00
obfuscate17170-1.9880.000100.000.00
obfuscate31310-8.6770.000100.000.00
obfuscate440-1.3500.000100.000.00
obfuscate990-1.4330.000100.000.00
obfuscate12120-1.5170.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00014.8000.00100.00
obfuscate28262-2.0008.45092.867.14
obfuscate25241-2.01212.60096.004.00
obfuscate6456441-9.52418.50099.840.16
obfuscate11110-1.1090.000100.000.00
obfuscate23230-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.1850.000100.000.00
obfuscate17170-1.8940.000100.000.00
obfuscate32320-3.7060.000100.000.00
obfuscate17170-1.9880.000100.000.00

Mest Spam med ratio 18.5 var:
Thu Sep 1 17:22:55 2022; Spam; 18.5; obfuscate; Mr.john terry ; JUNK Attention your funds of 7.5 million; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Sep 1 00:23:43 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBIZW5yaWsgUGV0ZXJz; ...

5 st Spam och 1190 st Ham ger totalt 1195 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.5600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 2 11:37:00 EDT 2022