&Nu Status


Mail log för September - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9736968749-17.52610.53199.500.50
obfuscate146914663-2.5618.00099.800.20
obfuscate1298128711-3.9018.63699.150.85
obfuscate75373716-3.4088.31297.882.12
obfuscate7337303-2.1368.66799.590.41
obfuscate6926893-9.1518.66799.570.43
obfuscate6786744-1.5259.25099.410.59
obfuscate6406400-1.8360.000100.000.00
obfuscate6366288-2.6777.00098.741.26
obfuscate5495472-1.9968.00099.640.36
obfuscate4043986-12.83910.50098.511.49

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9736968749-17.52610.53199.500.50
obfuscate146914663-2.5618.00099.800.20
obfuscate1298128711-3.9018.63699.150.85
obfuscate75373716-3.4088.31297.882.12
obfuscate7337303-2.1368.66799.590.41
obfuscate6926893-9.1518.66799.570.43
obfuscate6786744-1.5259.25099.410.59
obfuscate6406400-1.8360.000100.000.00
obfuscate6366288-2.6777.00098.741.26
obfuscate5495472-1.9968.00099.640.36
obfuscate4003991-4.8208.00099.750.25

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9736968749-17.52610.53199.500.50
obfuscate75373716-3.4088.31297.882.12
obfuscate1298128711-3.9018.63699.150.85
obfuscate1921839-2.0558.55695.314.69
obfuscate6366288-2.6777.00098.741.26
obfuscate33258-1.20011.87575.7624.24
obfuscate13672.33311.28646.1553.85
obfuscate4043986-12.83910.50098.511.49
obfuscate1541486-4.6019.50096.103.90
obfuscate8351.33312.20037.5062.50
obfuscate9451.50013.40044.4455.56

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3103100-99.7290.000100.000.00
obfuscate96960-29.8850.000100.000.00
obfuscate3693672-21.1258.00099.460.54
obfuscate9736968749-17.52610.53199.500.50
obfuscate220-15.0000.000100.000.00
obfuscate4043986-12.83910.50098.511.49
obfuscate330-12.0000.000100.000.00
obfuscate6926893-9.1518.66799.570.43
obfuscate660-8.8330.000100.000.00
obfuscate31310-7.7420.000100.000.00
obfuscate63630-5.4760.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-0.50023.00066.6733.33
obfuscate431-2.66718.00075.0025.00
obfuscate1331303-3.22316.66797.742.26
obfuscate312-1.00016.50033.3366.67
obfuscate9451.50013.40044.4455.56
obfuscate8531.80012.33362.5037.50
obfuscate8351.33312.20037.5062.50
obfuscate33258-1.20011.87575.7624.24
obfuscate13672.33311.28646.1553.85
obfuscate9736968749-17.52610.53199.500.50
obfuscate4043986-12.83910.50098.511.49

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-2.3330.000100.000.00
obfuscate21210-2.5710.000100.000.00
obfuscate11110-3.3640.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate96960-29.8850.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate16160-0.5000.000100.000.00
obfuscate3103100-99.7290.000100.000.00
obfuscate880-1.2500.000100.000.00
obfuscate13130-0.6920.000100.000.00
obfuscate61610-0.5410.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate312-1.00016.50033.3366.67
obfuscate8351.33312.20037.5062.50
obfuscate9451.50013.40044.4455.56
obfuscate13672.33311.28646.1553.85
obfuscate8531.80012.33362.5037.50
obfuscate321-0.50023.00066.6733.33
obfuscate752-0.2009.00071.4328.57
obfuscate431-2.66718.00075.0025.00
obfuscate33258-1.20011.87575.7624.24
obfuscate871-1.4299.00087.5012.50
obfuscate35332-0.8799.50094.295.71

Mest Spam med ratio 24.5 var:
Sat Sep 24 05:06:41 2022; Spam; 24.5; obfuscate; utf-8B57eK5oCl6YCa5aCx ; JUNK utf-8B44Oh44O844Or44Gu5YaF5a6544Gr5rOo5oSP77yB;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Sep 1 00:23:43 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBIZW5yaWsgUGV0ZXJz;

176 st Spam och 22864 st Ham ger totalt 23040 st Mail (00% spam) till 87 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9830


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Oct 2 11:42:00 EDT 2022