&Nu Status


Mail log för 4 Augusti - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7697690-16.6420.000100.000.00
obfuscate48480-2.9270.000100.000.00
obfuscate36360-5.1690.000100.000.00
obfuscate32320-3.8220.000100.000.00
obfuscate31310-2.3480.000100.000.00
obfuscate23221-1.8558.30095.654.35
obfuscate19190-1.6950.000100.000.00
obfuscate19181-1.7836.10094.745.26
obfuscate18180-2.1390.000100.000.00
obfuscate16160-1.9500.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7697690-16.6420.000100.000.00
obfuscate48480-2.9270.000100.000.00
obfuscate36360-5.1690.000100.000.00
obfuscate32320-3.8220.000100.000.00
obfuscate31310-2.3480.000100.000.00
obfuscate23221-1.8558.30095.654.35
obfuscate19190-1.6950.000100.000.00
obfuscate19181-1.7836.10094.745.26
obfuscate18180-2.1390.000100.000.00
obfuscate16160-1.9500.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19181-1.7836.10094.745.26
obfuscate23221-1.8558.30095.654.35
obfuscate321-1.4009.50066.6733.33
obfuscate880-1.4750.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-9.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate48480-2.9270.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-54.8000.000100.000.00
obfuscate12120-28.6170.000100.000.00
obfuscate7697690-16.6420.000100.000.00
obfuscate10100-11.7800.000100.000.00
obfuscate110-9.2000.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00
obfuscate110-8.3000.000100.000.00
obfuscate330-6.1000.000100.000.00
obfuscate36360-5.1690.000100.000.00
obfuscate220-4.4000.000100.000.00
obfuscate32320-3.8220.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.4009.50066.6733.33
obfuscate23221-1.8558.30095.654.35
obfuscate19181-1.7836.10094.745.26
obfuscate880-1.4750.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-9.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate48480-2.9270.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-1.4750.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-9.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate48480-2.9270.000100.000.00
obfuscate19190-1.6950.000100.000.00
obfuscate660-1.3330.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.4009.50066.6733.33
obfuscate19181-1.7836.10094.745.26
obfuscate23221-1.8558.30095.654.35
obfuscate880-1.4750.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate14140-8.4930.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-9.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate48480-2.9270.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.5 var:
Thu Aug 4 12:15:29 2022; Spam; 9.5; obfuscate; utf-8QINF20Company20AB ; JUNK utf-8QKC3B6ksspecial3A20Dina20bC3A4sta20sommardealsF09F8DB9; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Aug 4 00:21:52 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BS2Fyb2xpbmEgU2FuZGVs; ...

3 st Spam och 1153 st Ham ger totalt 1156 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Aug 5 11:37:00 EDT 2022