&Nu Status


Mail log för 3 Augusti - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8038030-23.0700.000100.000.00
obfuscate51510-2.5530.000100.000.00
obfuscate40382-6.3927.40095.005.00
obfuscate26260-2.6380.000100.000.00
obfuscate24240-2.0790.000100.000.00
obfuscate23230-1.5960.000100.000.00
obfuscate23212-1.4628.10091.308.70
obfuscate22220-1.2770.000100.000.00
obfuscate19181-1.2676.10094.745.26
obfuscate17170-2.6710.000100.000.00
obfuscate16160-7.9620.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8038030-23.0700.000100.000.00
obfuscate51510-2.5530.000100.000.00
obfuscate40382-6.3927.40095.005.00
obfuscate26260-2.6380.000100.000.00
obfuscate24240-2.0790.000100.000.00
obfuscate23230-1.5960.000100.000.00
obfuscate22220-1.2770.000100.000.00
obfuscate23212-1.4628.10091.308.70
obfuscate19181-1.2676.10094.745.26
obfuscate17170-2.6710.000100.000.00
obfuscate16160-7.9620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40382-6.3927.40095.005.00
obfuscate23212-1.4628.10091.308.70
obfuscate871-1.82918.90087.5012.50
obfuscate19181-1.2676.10094.745.26
obfuscate321-1.1009.00066.6733.33
obfuscate981-0.7388.30088.8911.11
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.4430.000100.000.00
obfuscate24240-2.0790.000100.000.00
obfuscate8038030-23.0700.000100.000.00
obfuscate660-2.4670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate15150-29.8670.000100.000.00
obfuscate8038030-23.0700.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate220-9.3000.000100.000.00
obfuscate110-8.6000.000100.000.00
obfuscate16160-7.9620.000100.000.00
obfuscate40382-6.3927.40095.005.00
obfuscate770-5.7570.000100.000.00
obfuscate220-5.3500.000100.000.00
obfuscate17170-2.6710.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-1.82918.90087.5012.50
obfuscate321-1.1009.00066.6733.33
obfuscate981-0.7388.30088.8911.11
obfuscate23212-1.4628.10091.308.70
obfuscate40382-6.3927.40095.005.00
obfuscate19181-1.2676.10094.745.26
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.4430.000100.000.00
obfuscate24240-2.0790.000100.000.00
obfuscate8038030-23.0700.000100.000.00
obfuscate660-2.4670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.4430.000100.000.00
obfuscate24240-2.0790.000100.000.00
obfuscate8038030-23.0700.000100.000.00
obfuscate660-2.4670.000100.000.00
obfuscate110-8.6000.000100.000.00
obfuscate16160-7.9620.000100.000.00
obfuscate330-2.4000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate16160-1.0310.000100.000.00
obfuscate220-0.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.1009.00066.6733.33
obfuscate871-1.82918.90087.5012.50
obfuscate981-0.7388.30088.8911.11
obfuscate23212-1.4628.10091.308.70
obfuscate19181-1.2676.10094.745.26
obfuscate40382-6.3927.40095.005.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.4430.000100.000.00
obfuscate24240-2.0790.000100.000.00
obfuscate8038030-23.0700.000100.000.00
obfuscate660-2.4670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 18.9 var:
Wed Aug 3 11:07:11 2022; Spam; 18.9; obfuscate; ; JUNK utf-8B6Kqg5a6f44Gq6K2m5ZGK77yB; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Aug 3 00:38:21 2022; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRmFjZWJvb2sgZsO2ZGVsc2VkYWdhcg ; UTF-8B8JOgiBGZWxpY2lhIEJyb2xp; ...

8 st Spam och 1206 st Ham ger totalt 1214 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1625


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Aug 4 11:37:00 EDT 2022