&Nu Status


Mail log för 2 Augusti - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8558550-21.4720.000100.000.00
obfuscate40400-2.5270.000100.000.00
obfuscate40382-6.00010.65095.005.00
obfuscate24240-6.6170.000100.000.00
obfuscate20200-1.2450.000100.000.00
obfuscate20200-2.3450.000100.000.00
obfuscate19190-3.5050.000100.000.00
obfuscate16160-1.1810.000100.000.00
obfuscate12120-0.6580.000100.000.00
obfuscate11110-21.6270.000100.000.00
obfuscate11110-0.5550.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8558550-21.4720.000100.000.00
obfuscate40400-2.5270.000100.000.00
obfuscate40382-6.00010.65095.005.00
obfuscate24240-6.6170.000100.000.00
obfuscate20200-1.2450.000100.000.00
obfuscate20200-2.3450.000100.000.00
obfuscate19190-3.5050.000100.000.00
obfuscate16160-1.1810.000100.000.00
obfuscate12120-0.6580.000100.000.00
obfuscate11110-21.6270.000100.000.00
obfuscate11110-0.5550.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40382-6.00010.65095.005.00
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate1010.00013.6000.00100.00
obfuscate12120-0.6580.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate8558550-21.4720.000100.000.00
obfuscate550-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate770-0.2000.000100.000.00
obfuscate880-0.1500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-32.4700.000100.000.00
obfuscate11110-21.6270.000100.000.00
obfuscate8558550-21.4720.000100.000.00
obfuscate10100-11.7400.000100.000.00
obfuscate24240-6.6170.000100.000.00
obfuscate40382-6.00010.65095.005.00
obfuscate19190-3.5050.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.6330.000100.000.00
obfuscate40400-2.5270.000100.000.00
obfuscate770-2.5140.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate1010.00013.6000.00100.00
obfuscate40382-6.00010.65095.005.00
obfuscate12120-0.6580.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate8558550-21.4720.000100.000.00
obfuscate550-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate770-0.2000.000100.000.00
obfuscate880-0.1500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-0.6580.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate8558550-21.4720.000100.000.00
obfuscate550-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate770-0.2000.000100.000.00
obfuscate880-0.1500.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate40400-2.5270.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate1010.00013.6000.00100.00
obfuscate40382-6.00010.65095.005.00
obfuscate12120-0.6580.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate8558550-21.4720.000100.000.00
obfuscate550-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate770-0.2000.000100.000.00
obfuscate880-0.1500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15 var:
Tue Aug 2 03:20:50 2022; Spam; 15; obfuscate; pOhf6 ; JUNK Nu474; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Aug 2 00:42:59 2022; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRmFjZWJvb2sgZsO2ZGVsc2VkYWdhcg ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBI; ...

4 st Spam och 1218 st Ham ger totalt 1222 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.4750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Aug 3 11:37:00 EDT 2022