&Nu Status


Mail log för 1 Augusti - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6726720-23.5310.000100.000.00
obfuscate41410-2.7120.000100.000.00
obfuscate36360-2.7720.000100.000.00
obfuscate26260-0.7580.000100.000.00
obfuscate24240-2.1580.000100.000.00
obfuscate22220-25.2500.000100.000.00
obfuscate19190-3.7470.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate17170-0.7240.000100.000.00
obfuscate17170-13.4120.000100.000.00
obfuscate17170-1.8590.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6726720-23.5310.000100.000.00
obfuscate41410-2.7120.000100.000.00
obfuscate36360-2.7720.000100.000.00
obfuscate26260-0.7580.000100.000.00
obfuscate24240-2.1580.000100.000.00
obfuscate22220-25.2500.000100.000.00
obfuscate19190-3.7470.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate17170-0.7240.000100.000.00
obfuscate17170-13.4120.000100.000.00
obfuscate17170-1.8590.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3213.5007.40066.6733.33
obfuscate330-34.5330.000100.000.00
obfuscate12120-18.8830.000100.000.00
obfuscate6726720-23.5310.000100.000.00
obfuscate8800.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1580.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate19190-3.7470.000100.000.00
obfuscate36360-2.7720.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate330-34.5330.000100.000.00
obfuscate22220-25.2500.000100.000.00
obfuscate6726720-23.5310.000100.000.00
obfuscate12120-18.8830.000100.000.00
obfuscate110-15.5000.000100.000.00
obfuscate17170-13.4120.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate110-8.6000.000100.000.00
obfuscate330-6.9000.000100.000.00
obfuscate440-5.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3213.5007.40066.6733.33
obfuscate330-34.5330.000100.000.00
obfuscate12120-18.8830.000100.000.00
obfuscate6726720-23.5310.000100.000.00
obfuscate8800.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1580.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate19190-3.7470.000100.000.00
obfuscate36360-2.7720.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-34.5330.000100.000.00
obfuscate12120-18.8830.000100.000.00
obfuscate6726720-23.5310.000100.000.00
obfuscate8800.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1580.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate19190-3.7470.000100.000.00
obfuscate36360-2.7720.000100.000.00
obfuscate11110-1.4270.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3213.5007.40066.6733.33
obfuscate330-34.5330.000100.000.00
obfuscate12120-18.8830.000100.000.00
obfuscate6726720-23.5310.000100.000.00
obfuscate8800.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1580.000100.000.00
obfuscate18180-0.9280.000100.000.00
obfuscate19190-3.7470.000100.000.00
obfuscate36360-2.7720.000100.000.00

Mest Spam med ratio 7.4 var:
Mon Aug 1 02:35:11 2022; Spam; 7.4; obfuscate; ; JUNK Havent seen you lately at freethedice.com; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Aug 1 01:21:34 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 36 notifications about Shakor and others; ...

1 st Spam och 1058 st Ham ger totalt 1059 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Aug 2 11:37:00 EDT 2022