&Nu Status


Mail log för Augusti - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate190641902539-10.41513.94999.800.20
obfuscate1351133714-2.53912.71498.961.04
obfuscate1082106121-4.8189.76298.061.94
obfuscate74272319-3.2237.84297.442.56
obfuscate7127057-2.4558.00099.020.98
obfuscate6356305-1.5198.80099.210.79
obfuscate6356332-6.8077.00099.690.31
obfuscate6226193-2.3206.66799.520.48
obfuscate5945940-2.1360.000100.000.00
obfuscate51349518-1.73320.05696.493.51
obfuscate5095072-1.44213.50099.610.39

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate190641902539-10.41513.94999.800.20
obfuscate1351133714-2.53912.71498.961.04
obfuscate1082106121-4.8189.76298.061.94
obfuscate74272319-3.2237.84297.442.56
obfuscate7127057-2.4558.00099.020.98
obfuscate6356332-6.8077.00099.690.31
obfuscate6356305-1.5198.80099.210.79
obfuscate6226193-2.3206.66799.520.48
obfuscate5945940-2.1360.000100.000.00
obfuscate5095072-1.44213.50099.610.39
obfuscate51349518-1.73320.05696.493.51

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate190641902539-10.41513.94999.800.20
obfuscate1082106121-4.8189.76298.061.94
obfuscate74272319-3.2237.84297.442.56
obfuscate51349518-1.73320.05696.493.51
obfuscate1351133714-2.53912.71498.961.04
obfuscate25124110-1.3447.60096.023.98
obfuscate42441410-3.89415.50097.642.36
obfuscate11290.50013.77818.1881.82
obfuscate10282.50017.37520.0080.00
obfuscate7127057-2.4558.00099.020.98
obfuscate10372.00013.57130.0070.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate97970-99.8140.000100.000.00
obfuscate74740-40.5540.000100.000.00
obfuscate3313292-19.42913.50099.400.60
obfuscate4194163-17.1836.66799.280.72
obfuscate43430-16.5810.000100.000.00
obfuscate26260-13.0380.000100.000.00
obfuscate880-11.2500.000100.000.00
obfuscate660-11.0000.000100.000.00
obfuscate190641902539-10.41513.94999.800.20
obfuscate14140-8.4290.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate51349518-1.73320.05696.493.51
obfuscate1601573-6.35020.00098.121.88
obfuscate1141086-5.13018.33394.745.26
obfuscate10282.50017.37520.0080.00
obfuscate403640.00017.00090.0010.00
obfuscate42441410-3.89415.50097.642.36
obfuscate9361.33314.83333.3366.67
obfuscate190641902539-10.41513.94999.800.20
obfuscate11290.50013.77818.1881.82
obfuscate141131.00013.66778.5721.43
obfuscate10372.00013.57130.0070.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate880-1.1250.000100.000.00
obfuscate2712710-0.2440.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate41410-6.0240.000100.000.00
obfuscate660-11.0000.000100.000.00
obfuscate10100-3.0000.000100.000.00
obfuscate10100-0.9000.000100.000.00
obfuscate74740-40.5540.000100.000.00
obfuscate660-0.8330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate11290.50013.77818.1881.82
obfuscate10282.50017.37520.0080.00
obfuscate8263.00013.50025.0075.00
obfuscate10372.00013.57130.0070.00
obfuscate9361.33314.83333.3366.67
obfuscate141131.00013.66778.5721.43
obfuscate9812.5007.00088.8911.11
obfuscate403640.00017.00090.0010.00
obfuscate1141086-5.13018.33394.745.26
obfuscate25124110-1.3447.60096.023.98

Mest Spam med ratio 41.4 var:
Tue Aug 16 21:52:58 2022; Spam; 41.4; obfuscate; UTF-8BR2V3aWNodHN2ZXJsdXN0IERFVVRTQ0hMQU5E ; JUNK UTF-8BQW1hem9uYXMtR2V0c...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Aug 1 01:21:34 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 36 notifications about Shakor and others;

224 st Spam och 31580 st Ham ger totalt 31804 st Mail (00% spam) till 86 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.6562


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 2 11:42:00 EDT 2022