&Nu Status


Mail log för Juli - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215522151141-21.70916.73299.810.19
obfuscate128512778-2.47622.00099.380.62
obfuscate1076106412-4.07715.66798.881.12
obfuscate84178457-2.56829.63293.226.78
obfuscate6386353-2.1536.66799.530.47
obfuscate62057743-2.19232.88493.066.94
obfuscate5835821-14.4306.00099.830.17
obfuscate5825802-1.4888.50099.660.34
obfuscate4934930-1.9270.000100.000.00
obfuscate4544540-2.0220.000100.000.00
obfuscate4344259-2.70628.55697.932.07

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215522151141-21.70916.73299.810.19
obfuscate128512778-2.47622.00099.380.62
obfuscate1076106412-4.07715.66798.881.12
obfuscate84178457-2.56829.63293.226.78
obfuscate6386353-2.1536.66799.530.47
obfuscate5835821-14.4306.00099.830.17
obfuscate5825802-1.4888.50099.660.34
obfuscate62057743-2.19232.88493.066.94
obfuscate4934930-1.9270.000100.000.00
obfuscate4544540-2.0220.000100.000.00
obfuscate4344259-2.70628.55697.932.07

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate84178457-2.56829.63293.226.78
obfuscate62057743-2.19232.88493.066.94
obfuscate215522151141-21.70916.73299.810.19
obfuscate18116516-1.1947.00091.168.84
obfuscate1076106412-4.07715.66798.881.12
obfuscate948410-7.72610.70089.3610.64
obfuscate2717100.76512.50062.9637.04
obfuscate4344259-2.70628.55697.932.07
obfuscate12481.50012.62533.3366.67
obfuscate128512778-2.47622.00099.380.62
obfuscate4204128-1.79919.75098.101.90

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1951950-99.1950.000100.000.00
obfuscate66660-55.2580.000100.000.00
obfuscate32320-32.0620.000100.000.00
obfuscate32320-31.5310.000100.000.00
obfuscate2662651-23.3859.00099.620.38
obfuscate215522151141-21.70916.73299.810.19
obfuscate4224202-19.97915.50099.530.47
obfuscate550-15.4000.000100.000.00
obfuscate5835821-14.4306.00099.830.17
obfuscate220-10.0000.000100.000.00
obfuscate12120-8.8330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate62057743-2.19232.88493.066.94
obfuscate84178457-2.56829.63293.226.78
obfuscate4344259-2.70628.55697.932.07
obfuscate16151-8.26728.00093.756.25
obfuscate128512778-2.47622.00099.380.62
obfuscate2062051-0.88820.00099.510.49
obfuscate4204128-1.79919.75098.101.90
obfuscate1111092-4.23917.50098.201.80
obfuscate8261.00017.16725.0075.00
obfuscate215522151141-21.70916.73299.810.19
obfuscate26251-5.68016.00096.153.85

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18918900.5340.000100.000.00
obfuscate770-2.4290.000100.000.00
obfuscate14140-4.2860.000100.000.00
obfuscate29929900.0330.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate3593590-0.1280.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate8173.00012.57112.5087.50
obfuscate9274.50015.28622.2277.78
obfuscate8261.00017.16725.0075.00
obfuscate7250.50015.60028.5771.43
obfuscate12481.50012.62533.3366.67
obfuscate211-1.00011.00050.0050.00
obfuscate1596-2.0009.00060.0040.00
obfuscate2717100.76512.50062.9637.04
obfuscate141220.2507.50085.7114.29

Mest Spam med ratio 53.2 var:
Sun Jul 17 20:15:59 2022; Spam; 53.2; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK ReCrypto Real Investment;
Mest Ham med ratio -109.8 var:
Mon Jul 11 10:57:25 2022; Mail; -109.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSW5sb2dnbmluZ3N2YXJu;

289 st Spam och 33482 st Ham ger totalt 33771 st Mail (00% spam) till 86 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 20.1626


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Aug 2 11:42:00 EDT 2022