&Nu Status


Mail log för 22 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8358323-18.18616.26799.640.36
obfuscate57552-2.25113.00096.493.51
obfuscate46460-2.4350.000100.000.00
obfuscate33303-4.9007.40090.919.09
obfuscate32293-1.60316.50090.629.38
obfuscate29281-1.9718.10096.553.45
obfuscate24231-1.5918.30095.834.17
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate23212-1.52910.30091.308.70
obfuscate20200-1.2750.000100.000.00
obfuscate19190-2.4680.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8358323-18.18616.26799.640.36
obfuscate57552-2.25113.00096.493.51
obfuscate46460-2.4350.000100.000.00
obfuscate33303-4.9007.40090.919.09
obfuscate32293-1.60316.50090.629.38
obfuscate29281-1.9718.10096.553.45
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate24231-1.5918.30095.834.17
obfuscate23212-1.52910.30091.308.70
obfuscate20200-1.2750.000100.000.00
obfuscate19190-2.4680.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32293-1.60316.50090.629.38
obfuscate8358323-18.18616.26799.640.36
obfuscate33303-4.9007.40090.919.09
obfuscate23212-1.52910.30091.308.70
obfuscate57552-2.25113.00096.493.51
obfuscate24231-1.5918.30095.834.17
obfuscate11101-1.69028.80090.919.09
obfuscate2110.50023.20050.0050.00
obfuscate29281-1.9718.10096.553.45
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate660-90.5000.000100.000.00
obfuscate220-55.0500.000100.000.00
obfuscate440-27.5750.000100.000.00
obfuscate18180-19.4830.000100.000.00
obfuscate8358323-18.18616.26799.640.36
obfuscate770-15.9860.000100.000.00
obfuscate110-12.4000.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-1.69028.80090.919.09
obfuscate2110.50023.20050.0050.00
obfuscate32293-1.60316.50090.629.38
obfuscate8358323-18.18616.26799.640.36
obfuscate57552-2.25113.00096.493.51
obfuscate23212-1.52910.30091.308.70
obfuscate24231-1.5918.30095.834.17
obfuscate29281-1.9718.10096.553.45
obfuscate33303-4.9007.40090.919.09
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.0200.000100.000.00
obfuscate550-0.8000.000100.000.00
obfuscate220-55.0500.000100.000.00
obfuscate880-1.5130.000100.000.00
obfuscate46460-2.4350.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.9670.000100.000.00
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate770-0.5430.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.50023.20050.0050.00
obfuscate32293-1.60316.50090.629.38
obfuscate11101-1.69028.80090.919.09
obfuscate33303-4.9007.40090.919.09
obfuscate23212-1.52910.30091.308.70
obfuscate24231-1.5918.30095.834.17
obfuscate57552-2.25113.00096.493.51
obfuscate29281-1.9718.10096.553.45
obfuscate8358323-18.18616.26799.640.36
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 30.3 var:
Wed Jun 22 20:02:00 2022; Spam; 30.3; obfuscate; utf-8B5LiJ5LqV5L2P5YL44Kr44O844OJ5qCq5byP5Lya56S ; JUNK utf-8B5LiJ5LqV5L2P5YL44Kr44O844O...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Jun 22 00:01:52 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBL; ...

17 st Spam och 1335 st Ham ger totalt 1352 st Mail (01% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.8529


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 23 11:37:00 EDT 2022