&Nu Status


Mail log för 21 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8738712-18.21110.95099.770.23
obfuscate55505-2.54017.72090.919.09
obfuscate40400-1.9320.000100.000.00
obfuscate36351-5.1838.10097.222.78
obfuscate33330-2.2420.000100.000.00
obfuscate31310-1.8000.000100.000.00
obfuscate28280-99.9000.000100.000.00
obfuscate26260-2.1310.000100.000.00
obfuscate24240-0.8380.000100.000.00
obfuscate23230-1.9390.000100.000.00
obfuscate22211-2.76714.30095.454.55

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8738712-18.21110.95099.770.23
obfuscate55505-2.54017.72090.919.09
obfuscate40400-1.9320.000100.000.00
obfuscate36351-5.1838.10097.222.78
obfuscate33330-2.2420.000100.000.00
obfuscate31310-1.8000.000100.000.00
obfuscate28280-99.9000.000100.000.00
obfuscate26260-2.1310.000100.000.00
obfuscate24240-0.8380.000100.000.00
obfuscate23230-1.9390.000100.000.00
obfuscate22211-2.76714.30095.454.55

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate55505-2.54017.72090.919.09
obfuscate19163-2.16921.80084.2115.79
obfuscate8738712-18.21110.95099.770.23
obfuscate36351-5.1838.10097.222.78
obfuscate22211-2.76714.30095.454.55
obfuscate220-54.7500.000100.000.00
obfuscate770-1.1710.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.8670.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28280-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-55.5000.000100.000.00
obfuscate220-54.7500.000100.000.00
obfuscate17170-39.6710.000100.000.00
obfuscate8738712-18.21110.95099.770.23
obfuscate16160-9.2130.000100.000.00
obfuscate15150-8.8730.000100.000.00
obfuscate220-6.8000.000100.000.00
obfuscate36351-5.1838.10097.222.78
obfuscate220-4.4000.000100.000.00
obfuscate110-3.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19163-2.16921.80084.2115.79
obfuscate55505-2.54017.72090.919.09
obfuscate22211-2.76714.30095.454.55
obfuscate8738712-18.21110.95099.770.23
obfuscate36351-5.1838.10097.222.78
obfuscate220-54.7500.000100.000.00
obfuscate770-1.1710.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.8670.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-54.7500.000100.000.00
obfuscate770-1.1710.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.8670.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate24240-0.8380.000100.000.00
obfuscate550-0.3000.000100.000.00
obfuscate550-0.8600.000100.000.00
obfuscate40400-1.9320.000100.000.00
obfuscate16160-9.2130.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19163-2.16921.80084.2115.79
obfuscate55505-2.54017.72090.919.09
obfuscate22211-2.76714.30095.454.55
obfuscate36351-5.1838.10097.222.78
obfuscate8738712-18.21110.95099.770.23
obfuscate220-54.7500.000100.000.00
obfuscate770-1.1710.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.8670.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26.9 var:
Tue Jun 21 14:07:00 2022; Spam; 26.9; obfuscate; UTF-8BSXJpbmEsIFRlY2huaXNjaGVyIEt1bmRlbnN1cHBvcnQg ; JUNK jansson UTF-8Bd2lyIHZlcmdlYmVuIGRl...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Jun 21 00:05:26 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 43 notifications about Chuck and others; ...

12 st Spam och 1413 st Ham ger totalt 1425 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.5250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 22 11:37:00 EDT 2022