&Nu Status


Mail log för 20 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7837785-15.15315.86099.360.64
obfuscate57561-2.14112.80098.251.75
obfuscate43430-2.1600.000100.000.00
obfuscate34340-99.9000.000100.000.00
obfuscate33321-6.98823.10096.973.03
obfuscate30300-1.9430.000100.000.00
obfuscate262510.02023.80096.153.85
obfuscate25232-7.26117.20092.008.00
obfuscate24240-0.3000.000100.000.00
obfuscate24231-1.5786.10095.834.17
obfuscate23230-1.2130.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7837785-15.15315.86099.360.64
obfuscate57561-2.14112.80098.251.75
obfuscate43430-2.1600.000100.000.00
obfuscate34340-99.9000.000100.000.00
obfuscate33321-6.98823.10096.973.03
obfuscate30300-1.9430.000100.000.00
obfuscate262510.02023.80096.153.85
obfuscate24240-0.3000.000100.000.00
obfuscate23230-1.2130.000100.000.00
obfuscate25232-7.26117.20092.008.00
obfuscate24231-1.5786.10095.834.17

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7837785-15.15315.86099.360.64
obfuscate25232-7.26117.20092.008.00
obfuscate541-0.60013.20080.0020.00
obfuscate11101-1.02017.80090.919.09
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate262510.02023.80096.153.85
obfuscate21201-1.4508.40095.244.76
obfuscate57561-2.14112.80098.251.75
obfuscate24231-1.5786.10095.834.17
obfuscate14131-1.4318.80092.867.14
obfuscate33321-6.98823.10096.973.03

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34340-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-55.5000.000100.000.00
obfuscate220-54.6000.000100.000.00
obfuscate13130-26.2230.000100.000.00
obfuscate110-15.5000.000100.000.00
obfuscate7837785-15.15315.86099.360.64
obfuscate25232-7.26117.20092.008.00
obfuscate33321-6.98823.10096.973.03
obfuscate20200-6.3150.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262510.02023.80096.153.85
obfuscate33321-6.98823.10096.973.03
obfuscate11101-1.02017.80090.919.09
obfuscate25232-7.26117.20092.008.00
obfuscate7837785-15.15315.86099.360.64
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate541-0.60013.20080.0020.00
obfuscate57561-2.14112.80098.251.75
obfuscate14131-1.4318.80092.867.14
obfuscate21201-1.4508.40095.244.76
obfuscate24231-1.5786.10095.834.17

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate1105.6000.000100.000.00
obfuscate10100-1.3400.000100.000.00
obfuscate15150-2.0330.000100.000.00
obfuscate110-15.5000.000100.000.00
obfuscate1105.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00015.0000.00100.00
obfuscate541-0.60013.20080.0020.00
obfuscate11101-1.02017.80090.919.09
obfuscate25232-7.26117.20092.008.00
obfuscate14131-1.4318.80092.867.14
obfuscate21201-1.4508.40095.244.76
obfuscate24231-1.5786.10095.834.17
obfuscate262510.02023.80096.153.85
obfuscate33321-6.98823.10096.973.03
obfuscate57561-2.14112.80098.251.75
obfuscate7837785-15.15315.86099.360.64

Mest Spam med ratio 23.8 var:
Mon Jun 20 17:41:45 2022; Spam; 23.8; obfuscate; ; JUNK There is an overdue payment under your name. Please settle your debts ASAP.; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Jun 20 00:02:01 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

16 st Spam och 1302 st Ham ger totalt 1318 st Mail (01% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.1687


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 21 11:37:00 EDT 2022