&Nu Status


Mail log för 19 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7287253-17.19621.60099.590.41
obfuscate47434-2.09321.97591.498.51
obfuscate44440-3.8820.000100.000.00
obfuscate33330-3.7330.000100.000.00
obfuscate32320-2.5160.000100.000.00
obfuscate31310-1.5770.000100.000.00
obfuscate27270-0.3670.000100.000.00
obfuscate25196-0.91120.25076.0024.00
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate21210-1.3670.000100.000.00
obfuscate21210-1.2670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7287253-17.19621.60099.590.41
obfuscate44440-3.8820.000100.000.00
obfuscate47434-2.09321.97591.498.51
obfuscate33330-3.7330.000100.000.00
obfuscate32320-2.5160.000100.000.00
obfuscate31310-1.5770.000100.000.00
obfuscate27270-0.3670.000100.000.00
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate21210-1.3670.000100.000.00
obfuscate21210-1.2670.000100.000.00
obfuscate19190-0.3000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25196-0.91120.25076.0024.00
obfuscate47434-2.09321.97591.498.51
obfuscate7287253-17.19621.60099.590.41
obfuscate17143-2.97121.86782.3517.65
obfuscate871-1.7437.50087.5012.50
obfuscate14140-8.9430.000100.000.00
obfuscate21210-1.3670.000100.000.00
obfuscate990-1.8000.000100.000.00
obfuscate880-2.2370.000100.000.00
obfuscate220-9.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.7330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-36.0670.000100.000.00
obfuscate15150-29.7800.000100.000.00
obfuscate7287253-17.19621.60099.590.41
obfuscate220-9.9000.000100.000.00
obfuscate14140-8.9430.000100.000.00
obfuscate44440-3.8820.000100.000.00
obfuscate33330-3.7330.000100.000.00
obfuscate440-3.1750.000100.000.00
obfuscate17143-2.97121.86782.3517.65
obfuscate330-2.7330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate47434-2.09321.97591.498.51
obfuscate17143-2.97121.86782.3517.65
obfuscate7287253-17.19621.60099.590.41
obfuscate25196-0.91120.25076.0024.00
obfuscate871-1.7437.50087.5012.50
obfuscate14140-8.9430.000100.000.00
obfuscate21210-1.3670.000100.000.00
obfuscate990-1.8000.000100.000.00
obfuscate880-2.2370.000100.000.00
obfuscate220-9.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.7330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-8.9430.000100.000.00
obfuscate21210-1.3670.000100.000.00
obfuscate990-1.8000.000100.000.00
obfuscate880-2.2370.000100.000.00
obfuscate220-9.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.7330.000100.000.00
obfuscate330-0.6000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5770.000100.000.00
obfuscate330-36.0670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate44440-3.8820.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25196-0.91120.25076.0024.00
obfuscate17143-2.97121.86782.3517.65
obfuscate871-1.7437.50087.5012.50
obfuscate47434-2.09321.97591.498.51
obfuscate7287253-17.19621.60099.590.41
obfuscate14140-8.9430.000100.000.00
obfuscate21210-1.3670.000100.000.00
obfuscate990-1.8000.000100.000.00
obfuscate880-2.2370.000100.000.00
obfuscate220-9.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.7330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 27.6 var:
Sun Jun 19 22:35:22 2022; Spam; 27.6; obfuscate; UTF-8BSXJpbmEsIFRlY2huaXNjaGVyIEt1bmRlbnN1cHBvcnQg ; JUNK jansson UTF-8Bd2lyIHZlcmdlYmVuIGRl...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Jun 19 00:11:32 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBH; ...

17 st Spam och 1208 st Ham ger totalt 1225 st Mail (01% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 20.4294


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 20 11:37:00 EDT 2022