&Nu Status


Mail log för 18 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6356332-20.4966.80099.690.31
obfuscate39318-1.68112.07579.4920.51
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate27270-2.4260.000100.000.00
obfuscate18180-1.0940.000100.000.00
obfuscate17170-2.7710.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00
obfuscate15141-2.0719.80093.336.67
obfuscate15150-3.2330.000100.000.00
obfuscate12120-1.7330.000100.000.00
obfuscate11110-40.5820.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6356332-20.4966.80099.690.31
obfuscate39318-1.68112.07579.4920.51
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate27270-2.4260.000100.000.00
obfuscate18180-1.0940.000100.000.00
obfuscate17170-2.7710.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00
obfuscate15150-3.2330.000100.000.00
obfuscate15141-2.0719.80093.336.67
obfuscate12120-1.7330.000100.000.00
obfuscate11110-40.5820.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39318-1.68112.07579.4920.51
obfuscate954-0.38010.02555.5644.44
obfuscate963-0.78311.00066.6733.33
obfuscate6356332-20.4966.80099.690.31
obfuscate15141-2.0719.80093.336.67
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate12120-1.7330.000100.000.00
obfuscate770-1.4860.000100.000.00
obfuscate11110-40.5820.000100.000.00
obfuscate17170-2.7710.000100.000.00
obfuscate770-2.2140.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-101.6000.000100.000.00
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate440-54.4250.000100.000.00
obfuscate11110-50.2640.000100.000.00
obfuscate11110-40.5820.000100.000.00
obfuscate330-39.5330.000100.000.00
obfuscate440-32.0000.000100.000.00
obfuscate550-23.8600.000100.000.00
obfuscate6356332-20.4966.80099.690.31
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate220-4.8000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39318-1.68112.07579.4920.51
obfuscate963-0.78311.00066.6733.33
obfuscate954-0.38010.02555.5644.44
obfuscate15141-2.0719.80093.336.67
obfuscate6356332-20.4966.80099.690.31
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate12120-1.7330.000100.000.00
obfuscate770-1.4860.000100.000.00
obfuscate11110-40.5820.000100.000.00
obfuscate17170-2.7710.000100.000.00
obfuscate770-2.2140.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate12120-1.7330.000100.000.00
obfuscate770-1.4860.000100.000.00
obfuscate11110-40.5820.000100.000.00
obfuscate17170-2.7710.000100.000.00
obfuscate770-2.2140.000100.000.00
obfuscate27270-2.4260.000100.000.00
obfuscate111100.1000.000100.000.00
obfuscate330-39.5330.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate440-54.4250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate954-0.38010.02555.5644.44
obfuscate963-0.78311.00066.6733.33
obfuscate39318-1.68112.07579.4920.51
obfuscate15141-2.0719.80093.336.67
obfuscate6356332-20.4966.80099.690.31
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate12120-1.7330.000100.000.00
obfuscate770-1.4860.000100.000.00
obfuscate11110-40.5820.000100.000.00
obfuscate17170-2.7710.000100.000.00
obfuscate770-2.2140.000100.000.00

Mest Spam med ratio 21.6 var:
Sat Jun 18 10:36:53 2022; Spam; 21.6; obfuscate; UTF-8BTWNBZmVlIFBhcnRuZXI ; JUNK UTF-8BSWhyIFNjaHV0eiBpc3QgSEVVVEUgYWJnZWxhdWZlbi4uLjEwIEdl...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Jun 18 00:02:01 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

18 st Spam och 938 st Ham ger totalt 956 st Mail (01% spam) till 35 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.7278


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 19 11:37:00 EDT 2022