&Nu Status


Mail log för 17 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65964613-17.60411.53198.031.97
obfuscate55487-2.10613.07187.2712.73
obfuscate37370-2.8300.000100.000.00
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate22220-1.6050.000100.000.00
obfuscate22220-2.1770.000100.000.00
obfuscate22220-1.2360.000100.000.00
obfuscate21210-1.8290.000100.000.00
obfuscate19190-35.1470.000100.000.00
obfuscate18180-1.0500.000100.000.00
obfuscate17152-1.56712.95088.2411.76

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65964613-17.60411.53198.031.97
obfuscate55487-2.10613.07187.2712.73
obfuscate37370-2.8300.000100.000.00
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate22220-1.6050.000100.000.00
obfuscate22220-2.1770.000100.000.00
obfuscate22220-1.2360.000100.000.00
obfuscate21210-1.8290.000100.000.00
obfuscate19190-35.1470.000100.000.00
obfuscate18180-1.0500.000100.000.00
obfuscate16160-0.6370.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65964613-17.60411.53198.031.97
obfuscate55487-2.10613.07187.2712.73
obfuscate1284-1.80011.97566.6733.33
obfuscate17152-1.56712.95088.2411.76
obfuscate871-4.35710.40087.5012.50
obfuscate211-1.90010.40050.0050.00
obfuscate761-0.36710.00085.7114.29
obfuscate550-4.3800.000100.000.00
obfuscate660-2.3330.000100.000.00
obfuscate770-0.6570.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate12120-37.4500.000100.000.00
obfuscate19190-35.1470.000100.000.00
obfuscate65964613-17.60411.53198.031.97
obfuscate770-16.7710.000100.000.00
obfuscate110-9.1000.000100.000.00
obfuscate110-8.6000.000100.000.00
obfuscate550-4.3800.000100.000.00
obfuscate871-4.35710.40087.5012.50
obfuscate37370-2.8300.000100.000.00
obfuscate11110-2.6090.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate55487-2.10613.07187.2712.73
obfuscate17152-1.56712.95088.2411.76
obfuscate1284-1.80011.97566.6733.33
obfuscate65964613-17.60411.53198.031.97
obfuscate871-4.35710.40087.5012.50
obfuscate211-1.90010.40050.0050.00
obfuscate761-0.36710.00085.7114.29
obfuscate550-4.3800.000100.000.00
obfuscate660-2.3330.000100.000.00
obfuscate770-0.6570.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-4.3800.000100.000.00
obfuscate660-2.3330.000100.000.00
obfuscate770-0.6570.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate990-0.0890.000100.000.00
obfuscate13130-1.1620.000100.000.00
obfuscate22220-1.6050.000100.000.00
obfuscate12120-37.4500.000100.000.00
obfuscate880-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.90010.40050.0050.00
obfuscate1284-1.80011.97566.6733.33
obfuscate761-0.36710.00085.7114.29
obfuscate55487-2.10613.07187.2712.73
obfuscate871-4.35710.40087.5012.50
obfuscate17152-1.56712.95088.2411.76
obfuscate65964613-17.60411.53198.031.97
obfuscate550-4.3800.000100.000.00
obfuscate660-2.3330.000100.000.00
obfuscate770-0.6570.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 23.1 var:
Fri Jun 17 08:36:18 2022; Spam; 23.1; obfuscate; UTF-8BTWNBZmVlIFBhcnRuZXI ; JUNK UTF-8BSWhyIFNjaHV0eiBpc3QgSEVVVEUgYWJnZWxhdWZlbi4uLjE...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Jun 17 00:56:30 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBK; ...

29 st Spam och 1074 st Ham ger totalt 1103 st Mail (02% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.9310


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 18 11:37:00 EDT 2022