&Nu Status


Mail log för 16 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7247204-15.67813.70099.450.55
obfuscate66606-1.98812.20090.919.09
obfuscate42420-0.5880.000100.000.00
obfuscate38371-2.39511.60097.372.63
obfuscate33330-0.0480.000100.000.00
obfuscate32320-0.3000.000100.000.00
obfuscate28280-99.9000.000100.000.00
obfuscate26233-1.7748.40088.4611.54
obfuscate26260-2.2960.000100.000.00
obfuscate26260-1.8120.000100.000.00
obfuscate24240-1.7500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7247204-15.67813.70099.450.55
obfuscate66606-1.98812.20090.919.09
obfuscate42420-0.5880.000100.000.00
obfuscate38371-2.39511.60097.372.63
obfuscate33330-0.0480.000100.000.00
obfuscate32320-0.3000.000100.000.00
obfuscate28280-99.9000.000100.000.00
obfuscate26260-2.2960.000100.000.00
obfuscate26260-1.8120.000100.000.00
obfuscate24240-1.7500.000100.000.00
obfuscate26233-1.7748.40088.4611.54

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66606-1.98812.20090.919.09
obfuscate21174-1.91813.10080.9519.05
obfuscate7247204-15.67813.70099.450.55
obfuscate26233-1.7748.40088.4611.54
obfuscate23212-1.75213.85091.308.70
obfuscate431-2.16717.90075.0025.00
obfuscate38371-2.39511.60097.372.63
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate13121-1.3758.10092.317.69
obfuscate110-8.5000.000100.000.00
obfuscate770-0.5860.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28280-99.9000.000100.000.00
obfuscate550-44.7000.000100.000.00
obfuscate330-39.9330.000100.000.00
obfuscate440-29.8000.000100.000.00
obfuscate7247204-15.67813.70099.450.55
obfuscate16160-15.3440.000100.000.00
obfuscate110-8.5000.000100.000.00
obfuscate19190-6.9630.000100.000.00
obfuscate22220-5.8450.000100.000.00
obfuscate220-5.3500.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-2.16717.90075.0025.00
obfuscate23212-1.75213.85091.308.70
obfuscate7247204-15.67813.70099.450.55
obfuscate21174-1.91813.10080.9519.05
obfuscate66606-1.98812.20090.919.09
obfuscate38371-2.39511.60097.372.63
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate26233-1.7748.40088.4611.54
obfuscate13121-1.3758.10092.317.69
obfuscate110-8.5000.000100.000.00
obfuscate770-0.5860.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-8.5000.000100.000.00
obfuscate770-0.5860.000100.000.00
obfuscate33330-0.0480.000100.000.00
obfuscate32320-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-0.8000.000100.000.00
obfuscate440-29.8000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate16160-15.3440.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate431-2.16717.90075.0025.00
obfuscate21174-1.91813.10080.9519.05
obfuscate26233-1.7748.40088.4611.54
obfuscate66606-1.98812.20090.919.09
obfuscate23212-1.75213.85091.308.70
obfuscate13121-1.3758.10092.317.69
obfuscate38371-2.39511.60097.372.63
obfuscate7247204-15.67813.70099.450.55
obfuscate110-8.5000.000100.000.00
obfuscate770-0.5860.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.9 var:
Thu Jun 16 00:01:56 2022; Spam; 17.9; obfuscate; ; JUNK utf-8B5aWR57SE44KS6YG15a6I44GX44Gm44GP44Gg44GV44GE77yB; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Jun 16 00:34:12 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; IKHP Friidrott-medlemsgrupp and 7 others are new group sugges...

23 st Spam och 1278 st Ham ger totalt 1301 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.2783


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 17 11:37:00 EDT 2022