&Nu Status


Mail log för 15 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6246231-20.45213.10099.840.16
obfuscate55541-2.94313.10098.181.82
obfuscate39381-2.67113.20097.442.56
obfuscate38371-4.5627.10097.372.63
obfuscate35341-1.5858.30097.142.86
obfuscate33330-8.6820.000100.000.00
obfuscate27270-2.0480.000100.000.00
obfuscate27270-2.2370.000100.000.00
obfuscate25250-1.2960.000100.000.00
obfuscate21201-1.9308.10095.244.76
obfuscate20191-2.41613.10095.005.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6246231-20.45213.10099.840.16
obfuscate55541-2.94313.10098.181.82
obfuscate39381-2.67113.20097.442.56
obfuscate38371-4.5627.10097.372.63
obfuscate35341-1.5858.30097.142.86
obfuscate33330-8.6820.000100.000.00
obfuscate27270-2.0480.000100.000.00
obfuscate27270-2.2370.000100.000.00
obfuscate25250-1.2960.000100.000.00
obfuscate21201-1.9308.10095.244.76
obfuscate20191-2.41613.10095.005.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39381-2.67113.20097.442.56
obfuscate18171-2.28213.80094.445.56
obfuscate21201-1.9308.10095.244.76
obfuscate55541-2.94313.10098.181.82
obfuscate18171-8.4888.20094.445.56
obfuscate38371-4.5627.10097.372.63
obfuscate20191-2.41613.10095.005.00
obfuscate6246231-20.45213.10099.840.16
obfuscate35341-1.5858.30097.142.86
obfuscate330-4.3330.000100.000.00
obfuscate25250-1.2960.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-108.1500.000100.000.00
obfuscate660-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-54.2000.000100.000.00
obfuscate990-25.7560.000100.000.00
obfuscate6246231-20.45213.10099.840.16
obfuscate880-14.6500.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate33330-8.6820.000100.000.00
obfuscate18171-8.4888.20094.445.56
obfuscate18180-7.4110.000100.000.00
obfuscate220-5.6500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-2.28213.80094.445.56
obfuscate39381-2.67113.20097.442.56
obfuscate55541-2.94313.10098.181.82
obfuscate20191-2.41613.10095.005.00
obfuscate6246231-20.45213.10099.840.16
obfuscate35341-1.5858.30097.142.86
obfuscate18171-8.4888.20094.445.56
obfuscate21201-1.9308.10095.244.76
obfuscate38371-4.5627.10097.372.63
obfuscate330-4.3330.000100.000.00
obfuscate25250-1.2960.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-4.3330.000100.000.00
obfuscate25250-1.2960.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate990-25.7560.000100.000.00
obfuscate27270-2.0480.000100.000.00
obfuscate660-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate440-2.4000.000100.000.00
obfuscate330-3.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.4400.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-2.28213.80094.445.56
obfuscate18171-8.4888.20094.445.56
obfuscate20191-2.41613.10095.005.00
obfuscate21201-1.9308.10095.244.76
obfuscate35341-1.5858.30097.142.86
obfuscate38371-4.5627.10097.372.63
obfuscate39381-2.67113.20097.442.56
obfuscate55541-2.94313.10098.181.82
obfuscate6246231-20.45213.10099.840.16
obfuscate330-4.3330.000100.000.00
obfuscate25250-1.2960.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.8 var:
Wed Jun 15 23:23:28 2022; Spam; 13.8; obfuscate; UTF-8BRW5kdXJhbmNlcg ; JUNK Potenzmittel GRATIS testen ; ...
Mest Ham med ratio -110.4 var:
Wed Jun 15 04:53:39 2022; Mail; -110.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRGl0dCBnw6V2b2t2aXR0bw; ...

9 st Spam och 1148 st Ham ger totalt 1157 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.8889


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 16 11:37:00 EDT 2022