&Nu Status


Mail log för 14 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6906900-22.7720.000100.000.00
obfuscate47470-2.0490.000100.000.00
obfuscate40400-3.5850.000100.000.00
obfuscate32320-0.2750.000100.000.00
obfuscate29290-0.1240.000100.000.00
obfuscate28271-2.1937.20096.433.57
obfuscate25250-0.3000.000100.000.00
obfuscate24231-1.5708.10095.834.17
obfuscate23230-6.2520.000100.000.00
obfuscate22220-1.7320.000100.000.00
obfuscate21201-2.8808.30095.244.76

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6906900-22.7720.000100.000.00
obfuscate47470-2.0490.000100.000.00
obfuscate40400-3.5850.000100.000.00
obfuscate32320-0.2750.000100.000.00
obfuscate29290-0.1240.000100.000.00
obfuscate28271-2.1937.20096.433.57
obfuscate25250-0.3000.000100.000.00
obfuscate24231-1.5708.10095.834.17
obfuscate23230-6.2520.000100.000.00
obfuscate22220-1.7320.000100.000.00
obfuscate21201-2.8808.30095.244.76

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-10.6258.10092.317.69
obfuscate17161-8.7758.30094.125.88
obfuscate761-35.01715.50085.7114.29
obfuscate21201-2.8808.30095.244.76
obfuscate24231-1.5708.10095.834.17
obfuscate28271-2.1937.20096.433.57
obfuscate440-2.1750.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate47470-2.0490.000100.000.00
obfuscate17170-2.6880.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-35.01715.50085.7114.29
obfuscate990-24.9890.000100.000.00
obfuscate6906900-22.7720.000100.000.00
obfuscate19190-12.5470.000100.000.00
obfuscate13121-10.6258.10092.317.69
obfuscate17161-8.7758.30094.125.88
obfuscate23230-6.2520.000100.000.00
obfuscate770-5.6290.000100.000.00
obfuscate40400-3.5850.000100.000.00
obfuscate21201-2.8808.30095.244.76
obfuscate17170-2.6880.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-35.01715.50085.7114.29
obfuscate17161-8.7758.30094.125.88
obfuscate21201-2.8808.30095.244.76
obfuscate13121-10.6258.10092.317.69
obfuscate24231-1.5708.10095.834.17
obfuscate28271-2.1937.20096.433.57
obfuscate440-2.1750.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate47470-2.0490.000100.000.00
obfuscate17170-2.6880.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-2.1750.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate47470-2.0490.000100.000.00
obfuscate17170-2.6880.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate19190-12.5470.000100.000.00
obfuscate990-24.9890.000100.000.00
obfuscate770-5.6290.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.5500.000100.000.00
obfuscate40400-3.5850.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-35.01715.50085.7114.29
obfuscate13121-10.6258.10092.317.69
obfuscate17161-8.7758.30094.125.88
obfuscate21201-2.8808.30095.244.76
obfuscate24231-1.5708.10095.834.17
obfuscate28271-2.1937.20096.433.57
obfuscate440-2.1750.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate47470-2.0490.000100.000.00
obfuscate17170-2.6880.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.5 var:
Tue Jun 14 19:44:17 2022; Spam; 15.5; obfuscate; Mr. Adesina A. Akinwunmi ; JUNK YOUR FUNDS WILL BE RELEASED TO YOU IMMEDIATELY; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Jun 14 00:02:01 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

6 st Spam och 1191 st Ham ger totalt 1197 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 15 11:37:00 EDT 2022