&Nu Status


Mail log för 13 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6976970-19.6820.000100.000.00
obfuscate52520-1.8850.000100.000.00
obfuscate41410-1.9340.000100.000.00
obfuscate32320-1.2530.000100.000.00
obfuscate25250-9.4560.000100.000.00
obfuscate23230-1.9570.000100.000.00
obfuscate22220-1.6770.000100.000.00
obfuscate21210-2.0290.000100.000.00
obfuscate19190-1.2470.000100.000.00
obfuscate19190-2.4110.000100.000.00
obfuscate18180-37.2720.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6976970-19.6820.000100.000.00
obfuscate52520-1.8850.000100.000.00
obfuscate41410-1.9340.000100.000.00
obfuscate32320-1.2530.000100.000.00
obfuscate25250-9.4560.000100.000.00
obfuscate23230-1.9570.000100.000.00
obfuscate22220-1.6770.000100.000.00
obfuscate21210-2.0290.000100.000.00
obfuscate19190-1.2470.000100.000.00
obfuscate19190-2.4110.000100.000.00
obfuscate18180-37.2720.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.6009.70050.0050.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-3.6000.000100.000.00
obfuscate660-1.9500.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate12120-2.2330.000100.000.00
obfuscate32320-1.2530.000100.000.00
obfuscate15150-1.0200.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate19190-1.2470.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.9000.000100.000.00
obfuscate330-39.8000.000100.000.00
obfuscate18180-37.2720.000100.000.00
obfuscate6976970-19.6820.000100.000.00
obfuscate880-15.6880.000100.000.00
obfuscate25250-9.4560.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-9.2000.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate220-4.4000.000100.000.00
obfuscate550-3.6600.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.6009.70050.0050.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-3.6000.000100.000.00
obfuscate660-1.9500.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate12120-2.2330.000100.000.00
obfuscate32320-1.2530.000100.000.00
obfuscate15150-1.0200.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate19190-1.2470.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-3.6000.000100.000.00
obfuscate660-1.9500.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate12120-2.2330.000100.000.00
obfuscate32320-1.2530.000100.000.00
obfuscate15150-1.0200.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate19190-1.2470.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.6009.70050.0050.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-3.6000.000100.000.00
obfuscate660-1.9500.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate12120-2.2330.000100.000.00
obfuscate32320-1.2530.000100.000.00
obfuscate15150-1.0200.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate19190-1.2470.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.7 var:
Mon Jun 13 22:34:01 2022; Spam; 9.7; obfuscate; ; JUNK Tiene un pago pendiente. Debe liquidar su deuda.; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Jun 13 00:02:01 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

1 st Spam och 1119 st Ham ger totalt 1120 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 14 11:37:00 EDT 2022