&Nu Status


Mail log för 12 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7067060-20.5000.000100.000.00
obfuscate44440-2.1700.000100.000.00
obfuscate42411-1.7639.60097.622.38
obfuscate32320-1.8810.000100.000.00
obfuscate31310-2.8770.000100.000.00
obfuscate23230-1.3700.000100.000.00
obfuscate22220-0.9500.000100.000.00
obfuscate21210-0.9810.000100.000.00
obfuscate20200-1.9900.000100.000.00
obfuscate17170-3.1820.000100.000.00
obfuscate15150-15.5330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7067060-20.5000.000100.000.00
obfuscate44440-2.1700.000100.000.00
obfuscate42411-1.7639.60097.622.38
obfuscate32320-1.8810.000100.000.00
obfuscate31310-2.8770.000100.000.00
obfuscate23230-1.3700.000100.000.00
obfuscate22220-0.9500.000100.000.00
obfuscate21210-0.9810.000100.000.00
obfuscate20200-1.9900.000100.000.00
obfuscate17170-3.1820.000100.000.00
obfuscate15150-15.5330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14122-0.3338.20085.7114.29
obfuscate42411-1.7639.60097.622.38
obfuscate981-0.8507.50088.8911.11
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate23230-1.3700.000100.000.00
obfuscate11110-30.4000.000100.000.00
obfuscate20200-1.9900.000100.000.00
obfuscate330-2.4330.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate7067060-20.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-55.3500.000100.000.00
obfuscate11110-31.4820.000100.000.00
obfuscate11110-30.4000.000100.000.00
obfuscate440-28.1750.000100.000.00
obfuscate7067060-20.5000.000100.000.00
obfuscate12120-19.4580.000100.000.00
obfuscate15150-15.5330.000100.000.00
obfuscate10100-11.1800.000100.000.00
obfuscate220-9.4000.000100.000.00
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate17170-3.1820.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate42411-1.7639.60097.622.38
obfuscate14122-0.3338.20085.7114.29
obfuscate981-0.8507.50088.8911.11
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate23230-1.3700.000100.000.00
obfuscate11110-30.4000.000100.000.00
obfuscate20200-1.9900.000100.000.00
obfuscate330-2.4330.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate7067060-20.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-1.3700.000100.000.00
obfuscate11110-30.4000.000100.000.00
obfuscate20200-1.9900.000100.000.00
obfuscate330-2.4330.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate7067060-20.5000.000100.000.00
obfuscate44440-2.1700.000100.000.00
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate12120-19.4580.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate14122-0.3338.20085.7114.29
obfuscate981-0.8507.50088.8911.11
obfuscate42411-1.7639.60097.622.38
obfuscate23230-1.3700.000100.000.00
obfuscate11110-30.4000.000100.000.00
obfuscate20200-1.9900.000100.000.00
obfuscate330-2.4330.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate7067060-20.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.6 var:
Sun Jun 12 02:09:28 2022; Spam; 9.6; obfuscate; Odd Molly ; JUNK Sale Shop by Category; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Jun 12 00:04:20 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBT; ...

5 st Spam och 1114 st Ham ger totalt 1119 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 13 11:37:00 EDT 2022