&Nu Status


Mail log för 11 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087062-22.0797.25099.720.28
obfuscate30300-2.5030.000100.000.00
obfuscate24240-3.3040.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate20200-2.9000.000100.000.00
obfuscate19190-30.3740.000100.000.00
obfuscate18180-3.7560.000100.000.00
obfuscate16160-1.9690.000100.000.00
obfuscate14140-24.0070.000100.000.00
obfuscate13130-0.3080.000100.000.00
obfuscate12120-0.3670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087062-22.0797.25099.720.28
obfuscate30300-2.5030.000100.000.00
obfuscate24240-3.3040.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate20200-2.9000.000100.000.00
obfuscate19190-30.3740.000100.000.00
obfuscate18180-3.7560.000100.000.00
obfuscate16160-1.9690.000100.000.00
obfuscate14140-24.0070.000100.000.00
obfuscate13130-0.3080.000100.000.00
obfuscate12120-0.3670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087062-22.0797.25099.720.28
obfuscate431-4.0008.40075.0025.00
obfuscate541-1.80010.10080.0020.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-3.1800.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-62.3570.000100.000.00
obfuscate19190-30.3740.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-62.3570.000100.000.00
obfuscate770-47.7430.000100.000.00
obfuscate19190-30.3740.000100.000.00
obfuscate14140-24.0070.000100.000.00
obfuscate7087062-22.0797.25099.720.28
obfuscate990-16.4560.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate431-4.0008.40075.0025.00
obfuscate18180-3.7560.000100.000.00
obfuscate24240-3.3040.000100.000.00
obfuscate550-3.1800.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.80010.10080.0020.00
obfuscate431-4.0008.40075.0025.00
obfuscate7087062-22.0797.25099.720.28
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-3.1800.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-62.3570.000100.000.00
obfuscate19190-30.3740.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-3.1800.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-62.3570.000100.000.00
obfuscate19190-30.3740.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.3000.000100.000.00
obfuscate11110-1.3910.000100.000.00
obfuscate13130-0.3080.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-4.0008.40075.0025.00
obfuscate541-1.80010.10080.0020.00
obfuscate7087062-22.0797.25099.720.28
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-3.1800.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-62.3570.000100.000.00
obfuscate19190-30.3740.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.1 var:
Sat Jun 11 01:47:16 2022; Spam; 10.1; obfuscate; Brigit Biddy Tarot ; On the fence about the UTF-8QCommunity3F20Read20this; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Jun 11 00:06:40 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 37 notifications about Linda and others; ...

4 st Spam och 1014 st Ham ger totalt 1018 st Mail (00% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 12 11:37:00 EDT 2022