&Nu Status


Mail log för 10 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7667660-22.0010.000100.000.00
obfuscate39390-2.4850.000100.000.00
obfuscate35341-3.3717.30097.142.86
obfuscate31310-2.2290.000100.000.00
obfuscate28280-2.0500.000100.000.00
obfuscate21210-2.8290.000100.000.00
obfuscate20200-2.1650.000100.000.00
obfuscate19190-2.6740.000100.000.00
obfuscate19190-1.9470.000100.000.00
obfuscate18180-8.0720.000100.000.00
obfuscate16151-1.5537.10093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7667660-22.0010.000100.000.00
obfuscate39390-2.4850.000100.000.00
obfuscate35341-3.3717.30097.142.86
obfuscate31310-2.2290.000100.000.00
obfuscate28280-2.0500.000100.000.00
obfuscate21210-2.8290.000100.000.00
obfuscate20200-2.1650.000100.000.00
obfuscate19190-2.6740.000100.000.00
obfuscate19190-1.9470.000100.000.00
obfuscate18180-8.0720.000100.000.00
obfuscate15150-0.6530.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35341-3.3717.30097.142.86
obfuscate16151-1.5537.10093.756.25
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate7667660-22.0010.000100.000.00
obfuscate19190-2.6740.000100.000.00
obfuscate990-2.2220.000100.000.00
obfuscate15150-0.6530.000100.000.00
obfuscate39390-2.4850.000100.000.00
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate7667660-22.0010.000100.000.00
obfuscate990-14.2890.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate18180-8.0720.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate770-5.7570.000100.000.00
obfuscate35341-3.3717.30097.142.86
obfuscate21210-2.8290.000100.000.00
obfuscate880-2.7250.000100.000.00
obfuscate19190-2.6740.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35341-3.3717.30097.142.86
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate16151-1.5537.10093.756.25
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate7667660-22.0010.000100.000.00
obfuscate19190-2.6740.000100.000.00
obfuscate990-2.2220.000100.000.00
obfuscate15150-0.6530.000100.000.00
obfuscate39390-2.4850.000100.000.00
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate7667660-22.0010.000100.000.00
obfuscate19190-2.6740.000100.000.00
obfuscate990-2.2220.000100.000.00
obfuscate15150-0.6530.000100.000.00
obfuscate39390-2.4850.000100.000.00
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate990-14.2890.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate16151-1.5537.10093.756.25
obfuscate35341-3.3717.30097.142.86
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate7667660-22.0010.000100.000.00
obfuscate19190-2.6740.000100.000.00
obfuscate990-2.2220.000100.000.00
obfuscate15150-0.6530.000100.000.00
obfuscate39390-2.4850.000100.000.00
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 7.3 var:
Fri Jun 10 02:06:55 2022; Spam; 7.3; obfuscate; utf-8QMQ20Marqet20Kundklubb ; JUNK utf-8QNu20startar20vC3A5r20sommarrea21; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Jun 10 00:06:56 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBPbWFyIEIgRWRyZWVz; ...

3 st Spam och 1172 st Ham ger totalt 1175 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.2333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 11 11:37:00 EDT 2022