&Nu Status


Mail log för 9 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8218201-22.55512.30099.880.12
obfuscate57570-2.2960.000100.000.00
obfuscate49481-3.33311.30097.962.04
obfuscate37370-0.1190.000100.000.00
obfuscate33321-5.1198.10096.973.03
obfuscate323200.1000.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate30300-0.3000.000100.000.00
obfuscate29290-1.6070.000100.000.00
obfuscate22220-1.3090.000100.000.00
obfuscate21210-1.4050.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8218201-22.55512.30099.880.12
obfuscate57570-2.2960.000100.000.00
obfuscate49481-3.33311.30097.962.04
obfuscate37370-0.1190.000100.000.00
obfuscate323200.1000.000100.000.00
obfuscate33321-5.1198.10096.973.03
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate30300-0.3000.000100.000.00
obfuscate29290-1.6070.000100.000.00
obfuscate22220-1.3090.000100.000.00
obfuscate21210-1.4050.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate413-101.90025.43325.0075.00
obfuscate12111-1.4736.70091.678.33
obfuscate8218201-22.55512.30099.880.12
obfuscate33321-5.1198.10096.973.03
obfuscate21201-2.5858.10095.244.76
obfuscate49481-3.33311.30097.962.04
obfuscate1010.00010.5000.00100.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate30300-0.3000.000100.000.00
obfuscate15150-9.1870.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate413-101.90025.43325.0075.00
obfuscate330-72.6670.000100.000.00
obfuscate330-39.1670.000100.000.00
obfuscate440-28.0250.000100.000.00
obfuscate8218201-22.55512.30099.880.12
obfuscate21210-21.9140.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate220-9.9500.000100.000.00
obfuscate15150-9.1870.000100.000.00
obfuscate550-6.2200.000100.000.00
obfuscate33321-5.1198.10096.973.03

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate413-101.90025.43325.0075.00
obfuscate8218201-22.55512.30099.880.12
obfuscate49481-3.33311.30097.962.04
obfuscate1010.00010.5000.00100.00
obfuscate33321-5.1198.10096.973.03
obfuscate21201-2.5858.10095.244.76
obfuscate12111-1.4736.70091.678.33
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate30300-0.3000.000100.000.00
obfuscate15150-9.1870.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate30300-0.3000.000100.000.00
obfuscate15150-9.1870.000100.000.00
obfuscate550-6.2200.000100.000.00
obfuscate220-2.7500.000100.000.00
obfuscate20200-2.2800.000100.000.00
obfuscate21210-1.4050.000100.000.00
obfuscate29290-1.6070.000100.000.00
obfuscate330-1.8000.000100.000.00
obfuscate57570-2.2960.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.5000.00100.00
obfuscate413-101.90025.43325.0075.00
obfuscate12111-1.4736.70091.678.33
obfuscate21201-2.5858.10095.244.76
obfuscate33321-5.1198.10096.973.03
obfuscate49481-3.33311.30097.962.04
obfuscate8218201-22.55512.30099.880.12
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate30300-0.3000.000100.000.00
obfuscate15150-9.1870.000100.000.00

Mest Spam med ratio 32.8 var:
Thu Jun 9 05:22:43 2022; Spam; 32.8; obfuscate; UNITED NATION; JUNK COMPENSATION PAYMENT ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Jun 9 00:04:36 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 37 notifications about Roger and others; ...

9 st Spam och 1371 st Ham ger totalt 1380 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.8111


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 10 11:37:00 EDT 2022