&Nu Status


Mail log för 8 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8848840-19.0120.000100.000.00
obfuscate57570-2.5890.000100.000.00
obfuscate49490-3.1180.000100.000.00
obfuscate32320-10.4030.000100.000.00
obfuscate26251-6.1929.60096.153.85
obfuscate25250-1.5880.000100.000.00
obfuscate24240-1.7790.000100.000.00
obfuscate232300.0000.000100.000.00
obfuscate23230-1.6650.000100.000.00
obfuscate21201-1.9157.60095.244.76
obfuscate21210-1.5950.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8848840-19.0120.000100.000.00
obfuscate57570-2.5890.000100.000.00
obfuscate49490-3.1180.000100.000.00
obfuscate32320-10.4030.000100.000.00
obfuscate25250-1.5880.000100.000.00
obfuscate26251-6.1929.60096.153.85
obfuscate24240-1.7790.000100.000.00
obfuscate232300.0000.000100.000.00
obfuscate23230-1.6650.000100.000.00
obfuscate21210-1.5950.000100.000.00
obfuscate20200-0.3000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-1.0676.80090.0010.00
obfuscate26251-6.1929.60096.153.85
obfuscate21201-1.9157.60095.244.76
obfuscate211-0.2009.80050.0050.00
obfuscate10100-11.9800.000100.000.00
obfuscate57570-2.5890.000100.000.00
obfuscate25250-1.5880.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-5.1500.000100.000.00
obfuscate8848840-19.0120.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate17170-26.7120.000100.000.00
obfuscate8848840-19.0120.000100.000.00
obfuscate10100-11.9800.000100.000.00
obfuscate12120-10.4330.000100.000.00
obfuscate32320-10.4030.000100.000.00
obfuscate110-7.4000.000100.000.00
obfuscate26251-6.1929.60096.153.85
obfuscate220-5.1500.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate880-3.8750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-0.2009.80050.0050.00
obfuscate26251-6.1929.60096.153.85
obfuscate21201-1.9157.60095.244.76
obfuscate1091-1.0676.80090.0010.00
obfuscate10100-11.9800.000100.000.00
obfuscate57570-2.5890.000100.000.00
obfuscate25250-1.5880.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-5.1500.000100.000.00
obfuscate8848840-19.0120.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-11.9800.000100.000.00
obfuscate57570-2.5890.000100.000.00
obfuscate25250-1.5880.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-5.1500.000100.000.00
obfuscate8848840-19.0120.000100.000.00
obfuscate32320-10.4030.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate17170-26.7120.000100.000.00
obfuscate440-0.9500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-0.2009.80050.0050.00
obfuscate1091-1.0676.80090.0010.00
obfuscate21201-1.9157.60095.244.76
obfuscate26251-6.1929.60096.153.85
obfuscate10100-11.9800.000100.000.00
obfuscate57570-2.5890.000100.000.00
obfuscate25250-1.5880.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-5.1500.000100.000.00
obfuscate8848840-19.0120.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.8 var:
Wed Jun 8 04:37:03 2022; Spam; 9.8; obfuscate; Mr.Tanate Phutrakul ; JUNK utf-8qOverfC3B8rt_penge; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Jun 8 00:15:41 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBJbmdlZ8OkcmQgQ2VkZQ; ...

4 st Spam och 1379 st Ham ger totalt 1383 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 9 11:37:00 EDT 2022