&Nu Status


Mail log för 7 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7777752-17.86816.50099.740.26
obfuscate50500-2.0280.000100.000.00
obfuscate38380-2.6370.000100.000.00
obfuscate32320-5.4880.000100.000.00
obfuscate32320-2.3620.000100.000.00
obfuscate29290-2.4900.000100.000.00
obfuscate27270-1.9960.000100.000.00
obfuscate26260-17.9810.000100.000.00
obfuscate22220-2.1730.000100.000.00
obfuscate20200-2.6800.000100.000.00
obfuscate20200-1.6300.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7777752-17.86816.50099.740.26
obfuscate50500-2.0280.000100.000.00
obfuscate38380-2.6370.000100.000.00
obfuscate32320-5.4880.000100.000.00
obfuscate32320-2.3620.000100.000.00
obfuscate29290-2.4900.000100.000.00
obfuscate27270-1.9960.000100.000.00
obfuscate26260-17.9810.000100.000.00
obfuscate22220-2.1730.000100.000.00
obfuscate20200-2.6800.000100.000.00
obfuscate20200-1.6300.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate422-0.25017.45050.0050.00
obfuscate7777752-17.86816.50099.740.26
obfuscate11101-1.9407.60090.919.09
obfuscate12120-1.9830.000100.000.00
obfuscate10100-1.4800.000100.000.00
obfuscate50500-2.0280.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate20200-2.6800.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate15150-23.1670.000100.000.00
obfuscate26260-17.9810.000100.000.00
obfuscate7777752-17.86816.50099.740.26
obfuscate15150-16.1730.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate220-6.3000.000100.000.00
obfuscate32320-5.4880.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate440-3.5500.000100.000.00
obfuscate660-2.9330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate422-0.25017.45050.0050.00
obfuscate7777752-17.86816.50099.740.26
obfuscate11101-1.9407.60090.919.09
obfuscate12120-1.9830.000100.000.00
obfuscate10100-1.4800.000100.000.00
obfuscate50500-2.0280.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate20200-2.6800.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-1.9830.000100.000.00
obfuscate10100-1.4800.000100.000.00
obfuscate50500-2.0280.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate20200-2.6800.000100.000.00
obfuscate12120-2.5250.000100.000.00
obfuscate770-1.7860.000100.000.00
obfuscate26260-17.9810.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate422-0.25017.45050.0050.00
obfuscate11101-1.9407.60090.919.09
obfuscate7777752-17.86816.50099.740.26
obfuscate12120-1.9830.000100.000.00
obfuscate10100-1.4800.000100.000.00
obfuscate50500-2.0280.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate20200-2.6800.000100.000.00

Mest Spam med ratio 27.9 var:
Tue Jun 7 15:14:53 2022; Spam; 27.9; obfuscate; UNITED NATION; JUNK COMPENSATION PAYMENT ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Jun 7 00:23:31 2022; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBKYW1lcyBMIEZpc2hl; ...

5 st Spam och 1228 st Ham ger totalt 1233 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 8 11:37:00 EDT 2022