&Nu Status


Mail log för 6 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7377361-22.1129.80099.860.14
obfuscate42420-2.3860.000100.000.00
obfuscate30300-2.3300.000100.000.00
obfuscate21210-1.1290.000100.000.00
obfuscate20191-7.8378.10095.005.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate19190-1.6530.000100.000.00
obfuscate17170-6.9710.000100.000.00
obfuscate16160-20.7000.000100.000.00
obfuscate15150-0.6670.000100.000.00
obfuscate12120-2.2670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7377361-22.1129.80099.860.14
obfuscate42420-2.3860.000100.000.00
obfuscate30300-2.3300.000100.000.00
obfuscate21210-1.1290.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate20191-7.8378.10095.005.00
obfuscate19190-1.6530.000100.000.00
obfuscate17170-6.9710.000100.000.00
obfuscate16160-20.7000.000100.000.00
obfuscate15150-0.6670.000100.000.00
obfuscate12120-2.2670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-7.8378.10095.005.00
obfuscate7377361-22.1129.80099.860.14
obfuscate431-3.3339.00075.0025.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-13.1800.000100.000.00
obfuscate11110-11.4450.000100.000.00
obfuscate17170-6.9710.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-2.0860.000100.000.00
obfuscate330-2.2670.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate440-99.9000.000100.000.00
obfuscate7377361-22.1129.80099.860.14
obfuscate16160-20.7000.000100.000.00
obfuscate770-15.6860.000100.000.00
obfuscate110-15.5000.000100.000.00
obfuscate10100-13.1800.000100.000.00
obfuscate10100-12.1100.000100.000.00
obfuscate11110-11.4450.000100.000.00
obfuscate110-9.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7377361-22.1129.80099.860.14
obfuscate431-3.3339.00075.0025.00
obfuscate20191-7.8378.10095.005.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-13.1800.000100.000.00
obfuscate11110-11.4450.000100.000.00
obfuscate17170-6.9710.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-2.0860.000100.000.00
obfuscate330-2.2670.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-13.1800.000100.000.00
obfuscate11110-11.4450.000100.000.00
obfuscate17170-6.9710.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-2.0860.000100.000.00
obfuscate330-2.2670.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate42420-2.3860.000100.000.00
obfuscate10100-0.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-3.3339.00075.0025.00
obfuscate20191-7.8378.10095.005.00
obfuscate7377361-22.1129.80099.860.14
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-13.1800.000100.000.00
obfuscate11110-11.4450.000100.000.00
obfuscate17170-6.9710.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-2.0860.000100.000.00
obfuscate330-2.2670.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.8 var:
Mon Jun 6 03:34:56 2022; Spam; 9.8; obfuscate; Ms Terry Walters ; JUNK Attention please; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Mon Jun 6 02:50:48 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; House Of Fun Free Coins and Spins and 7 others are new group ...

3 st Spam och 1086 st Ham ger totalt 1089 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.9667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 7 11:37:00 EDT 2022