&Nu Status


Mail log för 5 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7707691-21.92214.40099.870.13
obfuscate38380-2.2240.000100.000.00
obfuscate36360-1.9640.000100.000.00
obfuscate29290-1.7620.000100.000.00
obfuscate27270-6.3670.000100.000.00
obfuscate22220-1.2860.000100.000.00
obfuscate21210-1.8570.000100.000.00
obfuscate19190-2.9840.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate17170-7.6590.000100.000.00
obfuscate13130-34.4150.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7707691-21.92214.40099.870.13
obfuscate38380-2.2240.000100.000.00
obfuscate36360-1.9640.000100.000.00
obfuscate29290-1.7620.000100.000.00
obfuscate27270-6.3670.000100.000.00
obfuscate22220-1.2860.000100.000.00
obfuscate21210-1.8570.000100.000.00
obfuscate19190-2.9840.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate17170-7.6590.000100.000.00
obfuscate13130-34.4150.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.3000.00100.00
obfuscate871-1.3577.50087.5012.50
obfuscate761-2.7179.40085.7114.29
obfuscate7707691-21.92214.40099.870.13
obfuscate211-2.10026.90050.0050.00
obfuscate660-0.4000.000100.000.00
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate29290-1.7620.000100.000.00
obfuscate13130-34.4150.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-37.0670.000100.000.00
obfuscate13130-34.4150.000100.000.00
obfuscate7707691-21.92214.40099.870.13
obfuscate11110-21.6360.000100.000.00
obfuscate880-14.4000.000100.000.00
obfuscate17170-7.6590.000100.000.00
obfuscate27270-6.3670.000100.000.00
obfuscate220-3.8000.000100.000.00
obfuscate19190-2.9840.000100.000.00
obfuscate761-2.7179.40085.7114.29

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-2.10026.90050.0050.00
obfuscate7707691-21.92214.40099.870.13
obfuscate761-2.7179.40085.7114.29
obfuscate871-1.3577.50087.5012.50
obfuscate1010.0006.3000.00100.00
obfuscate660-0.4000.000100.000.00
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate29290-1.7620.000100.000.00
obfuscate13130-34.4150.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-0.4000.000100.000.00
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate29290-1.7620.000100.000.00
obfuscate13130-34.4150.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate19190-2.9840.000100.000.00
obfuscate990-1.0890.000100.000.00
obfuscate11110-21.6360.000100.000.00
obfuscate770-99.9000.000100.000.00
obfuscate7700.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.3000.00100.00
obfuscate211-2.10026.90050.0050.00
obfuscate761-2.7179.40085.7114.29
obfuscate871-1.3577.50087.5012.50
obfuscate7707691-21.92214.40099.870.13
obfuscate660-0.4000.000100.000.00
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate29290-1.7620.000100.000.00
obfuscate13130-34.4150.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26.9 var:
Sun Jun 5 09:18:40 2022; Spam; 26.9; obfuscate; UNITED NATION; JUNK COMPENSATION PAYMENT ; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Sun Jun 5 01:50:47 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; House Of Fun Free Coins and Spins and 7 others are new group ...

5 st Spam och 1131 st Ham ger totalt 1136 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 6 11:37:00 EDT 2022